Žalobci viní Kendika z toho, že ve své prodejně neoprávněně pouštěl hudební díla chráněná autorským zákonem, čímž se měl bezdůvodně obohacovat. Krajský soud v Liberci dal v pondělí za pravdu svazu a podnikateli uložil zaplatit částku 20 tisíc korun a k tomu 11 tisíc za právní zastoupení.

„HUDBA OVLIVŇUJE PROSTŘEDÍ“

Podle soudce Vladimíra Foldyny nebylo pochyb, že Kendik ve své prodejně autorsky chráněnou hudbu pouštěl. „Druhá věc je, zda šlo o bezdůvodné obohacení. Je potřeba dokázat, že takový majetek vznikl,“ sdělil soudce, podle kterého se jedná o složitý problém, jež je zapotřebí zkoumat.

Nakonec ale rozhodl podle judikatury ve prospěch obžaloby a nepřesvědčil jej ani argument obhájce, že do obchodu nechodí lidé kvůli hudbě. „Hudba ovlivňuje prostředí stejně jako například čistota. Vytváří příjemnější prostředí,“ poznamenal soudce.

„Nebudeme platit, podáme odvolání,“ sdělil po vynesení rozsudku obhájce podnikatele Rudolf Vaněk. Pouštění hudby v prodejně totiž podle něj vliv na tržby nemá. „Loni v červenci jsme na zkoušku hudbu vypnuli a srovnali výsledek s červencem předchozího roku. Rozdíl byl minimální,“ popsal.

Jak dále dodal, je také odlišné, zda hraje rozhlas v prodejně se smíšeným zbožím, kde hudbu ruší řada jiných zvuků, nebo v obchodě s luxusním zbožím, kde zní záměrně vybraná hudba. „Případ pana Kendika by se měl posuzovat individuálně,“ sdělil dále advokát. Vyjádření Alexandra Kendika se redakci nepodařilo do uzávěrky získat.

LICENČNÍ SMLOUVU UZAVŘÍT ODMÍTL

Podle svazu měl podnikatel provozovat produkce autorsky chráněných děl ve své prodejně se smíšeným zbožím v budově Dunaje na Soukenném náměstí v Liberci od 1. června 2017 do 31. prosince 2017. Jako důkaz byl u soudu přehrán záznam z kamery, na kterém lze slyšet tři skladby. OSA po podnikateli požadovala, aby s nimi uzavřel licenční smlouvu. K tomu ale nedošlo. Ochranný svaz autorský spravuje majetková práva hudebních skladatelů, textařů, nakladatelů a dědiců autorských práv.