Řeč je o nejstarší akci tohoto druhu v Praze, letos již 82. pošumavském věnečku. V sobotu 10. února se pražský Národní dům opět po roce rozzáří pestrou paletou chodských krojů. Už při slavnostním zahájení, které začne průvodem všech krojovaných účastníků této akce, se na pódiu v hlavním Majakovského sále představí účinkující z Chodska: sourozenci Hradečtí a dívčí pěvecký sbor Canzonetta, který v průběhu večera vystoupí ještě dvakrát.

Kromě dalších souborů a dudáckých muzik se v okénku hostů představí valašský soubor Krušpánek s cimbálovou muzikou. Milovníkům dechovky bude vyhrávat klatovská Úhlavanka a v moderním rytmu zahraje ve vedlejším Raisově sále taneční orchestr Chilli band.

Mezi hosty, kteří slíbili účast na tomto chodském reprezentačním plese, je řada významných osobností, od ředitele Národního divadla Jana Buriana až třeba po školského ombudsmana Slávka Hrzala. Přítomny budou i zahraniční delegace. Na účastníky plesu čeká bohatá tombola, v níž nebudou chybět chodské koláče z Bořic. Z této vesnice, kde se narodil i předseda krajanského spolku a ředitel plesu Václav Kupilík, bude v tombole také chodská keramika z tvůrčí dílny manželů Mojžíšových.

Pošumavský věneček, na kterém budou také zástupci přátelských krajanských spolků z Klatov, Sušice, Župy svatováclavské, Veleobce sdružených obcí Baráčníků a dalších uskupení, bude ukončen o hodinu dříve než v minulých letech, tedy v jednu hodinu po půlnoci. To proto, aby se účinkující z Chodska vrátili domů dříve, než tomu bývalo v minulých letech, a mohli se případně ještě zapojit do domácích bujarých masopustních oslav. Hlavním partnerem oblíbené akce je Plzeňský kraj.

Petr Hájek