Jak uvedl prosečský starosta Jan Macháček, pojmenování všech ulic v Proseči byl složitý a dlouho připravovaný projekt, který začal v srpnu 2014 pojmenováním tamějšího náměstí. To teď nese jméno po prosečském rodákovi, lékaři a spisovateli Václavu Vojtěchu Tošovském.

„Následovalo osm etap pojmenování v průběhu následujících čtyř let. Cílem bylo vyřešit duplicitu popisných čísel, která vznikla v roce 1950 sloučením, do té doby samostatných, obcí Záboří, Podměstí a Proseč do jedné, historicky nejstarší obce a tou byla Proseč,“ vysvětluje starosta. „Pojmenování ulic v místních částech Paseky, Martinice, Česká Rybná a Miřetín se neplánuje, pokud si to občané sami nebudou přát,“ doplňuje ještě.

Náměstí s názvem Náměstí

Zatímco v Proseči začali právě pojmenováním náměstí, v Nasavrkách je tomu jinak. Tamější náměstí totiž dál zůstává nejen obecným pojmem, ale i vlastním názvem nejrozlehlejší plochy v centru města. Takže nasavrcké náměstí je zároveň i „Náměstím“ – a v dohledné době se na tom asi nic nezmění.

„Takový požadavek tady nikdo nevznesl. Náměstí je v Nasavrkách pouze jedno jediné, takže v hovoru ani v písemném styku nehrozí žádná mýlka,“ konstatuje starosta města Milan Chvojka.

Vlastní jedinečné jméno nenese ani náměstí v nedaleké Chrasti. I to lze tedy správně česky psát s malým i velkým „n“.

„Donesly se ke mně úvahy, že bychom náměstí mohli pojmenovat třeba po prezidentovi T. G. Masarykovi. Já se diskuzi na toto téma nebráním, ale myslím, že její čas nenastane dřív, než v novém volebním období,“ říká starostka města Martina Lacmanová.