Plánovaná stavba bioplynové stanice v Rovensku je důvodem rozhořčení desítek místních obyvatel. Důvodem nejsou jen obavy ze zápachu a hluku, ale také postup rovenského obecního úřadu, který dal stavbě zelenou, aniž bral na zřetel námitky obyvatel. Stavbu totiž umožňuje veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi investorem Agrodružstvem Zábřeh a správním orgánem, což je Městský úřad Zábřeh. Smlouva tak nahrazuje územní řízení i stavební povolení a rovenští zastupitelé jí schválili.

Lidé prý o rozhodnutí nevěděli

„Vadí nám, že se nás nikdo na nic neptal, vše proběhlo v tichosti. Byli jsme velmi překvapení, že je v tak závažné věci již rozhodnuto. Hlavně je podivné, že se nekonalo územní řízení, do kterého jsme mohli vstoupit a uplatnit námitky. Veřejnoprávní smlouva je klička. Podali jsme jako občané dotčení stavbou stížnost, ale žádnou odpověď jsme ještě nedostali,“ vysvětlil Radek Heger z Rovenska, který se již několik měsíců shromažďuje informace o problematice bioplynových stanic a také objíždí obce, kde tyto již provozy fungují.

Starosta Rovenska Stanislav Doleček pochybení obce odmítá. „O stavbě stanice jsme jednali rok, zjišťovali jsme, jak vypadá provoz v jiných obcích. Navíc zpráva o vlivu na životní prostředí byla veřejně projednána, každý se mohl vyjádřit. Situace, která nyní nastala mě proto mrzí,“ řekl Doleček.

Alternativní zdroj energie

V Rovensku by se mělo upravovat 23 tisíc tun, většinou vepřové kejdy, hovězího hnoje, kukuřičné siláže i znehodnocených krmiv, ročně. Produktem technologického zařízení je pak bioplyn, který lze využít jako alternativní zdroj energie.V Rovensku by zařízení mělo sloužit pro vytápění několika rodinných domů. „Bioplynová stanice by v Rovensku měla stát 130 metrů od rodinných domů, v jiných obcích je to mnohem dále, ale i tak si lidé na zápach stěžují. Problém je to hlavně v létě. dodal Heger.

Veřejnoprávní smlouva je ale terčem kritiky i z jiného důvodu. Za Agrodružstvo Zábřeh jí totiž podepsala členka představenstva společnosti Jana Dolečková, která je manželkou starosty Rovenska. Střet zájmů ale starosta popírá. „Smlouvu jsem podepsal jako statutární zástupce obce a jednalo se již jen o formalitu, protože o podpisu rozhodovalo zastupitelstvo. O tom, že tam figuruje jméno manželky jsem ani nevěděl,“ tvrdí starosta Rovenska.

Zákon dodrželi

Předseda představenstva akciové společnosti Agrodružstvo Zábřeh Bohumil Štaidl v uzavření veřejnoprávní smlouvy žádný problém nevidí. „Je to zákonná možnost a my jsme jí využili, abychom celý legislativní proces urychlili a stihli požádat o dotace na výstavbu bioplynové stanice. Všechny dotčené subjekty jsme oslovili,“ tvrdí Štaidl.

Stížnost, kterou podepsala přibližně třicítka obyvatel Rovenska nyní leží na zábřežském městském úřadě, který má zákonnou lhůtu k řešení. V případě, že odpůrci bioplynové stanice neuspějí na zábřežské radnici, hodlají se obrátit na krajský úřad, případně se svých práv domáhat soudně.