Jako první v republice si přála pomůcku pro nevidomé vyzkoušet přímo v terénu majitelka areálu Jeskyně Blanických rytířů v Rudce u Kunštátu. „V pátek chceme tento systém vyzkoušet v našem parku. V jeskyni se totiž nevidomí lidé orientují bez problémů. Chodby jsou úzké a pískovcové sochy si mohou dokonce osahat, aby věděli, jak vypadají. V zámcích a kulturních památkách je to přitom zakázané,“ uvedla majitelka areálu Zdena Popelková s tím, že zrakově postižení lidé navštěvují jeskyni často.

Nový navigační systém je založený na malých magnetech, které jsou v daném prostoru připevněné k zemi. Tvoří tak cesty, po kterých nevidomí mohou chodit. Lidé pak mají speciální vodicí hůl, která magnety dokáže rozeznat a vibrováním vést svého uživatele po přesné dráze.

Předností tohoto zařízení by měla být právě jeho snadná instalace do různých prostor. „Navigační systém je možné nejlépe využít na úřadech, v nemocnicích, v galeriích či památkách. Vhodný je také pro orientaci na zastávce městské hromadné dopravy. Druhé zařízení, informační systém, je pak možné využít kdekoliv. Protože umožňuje podat informaci v jakémkoliv jazyce, je možné ho dobře využít v jakékoliv oblasti turismu,“ popsala široké určení systému ředitelka společnosti Dinasys Martina Turpin.

S navigací zvládnou překážky

Usnadnění běžného života od nového systému očekávají také lidé ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Podle vedoucí blanenské pobočky organizace Marie Rekové by navigační systém Dinasys mohl nevidomým pomoci překonat jinak nezdolatelné překážky.

„I u nevidomých platí, že každý člověk je jiný. Někteří z nich jen těžko nacházejí odvahu pouštět se do neznáma a jít si něco vyřídit na úřad může být pro ně velký problém. Podle toho, co zatím o navigačním systému víme, jde o skvělou věc,“ komentovala novinku Reková.

I ona a její kolegové pojedou v pátek nový systém vyzkoušet. V Rudce by tak podle jejích slov mohl brzy vzniknout prostor, kde nevidomým nebude dáváno najevo, že jsou méněcenní. V pátek Jeskyni Blanických rytířů oživí také vystoupení skupiny bubeníků či ochotníků z Kunštátu.

Tomáš Soldán

Karolína Opatřilová