Na hlasovacím lístku místního referenda označilo nesouhlas 58,4 % z hlasujících, tedy 233 lidí. Referendum je platné, neboť překročilo potřebnou 35procentní hranici. Noví zastupitelé k němu budou přihlížet při rozhodování, zda budovat sportovní zařízení se zimním stadionem, které občané nechtějí.

Končící vedení obce mělo záměr postavit na kraji obce za fotbalovým hřištěm sportovní zařízení s halou pro míčové hry i další sporty, s posilovnou, zimním stadionem a ubytováním za 130 - 140 milionů korun z vlastních prostředků. Využívat by ho měli nejen místní sportovci, školáci z okolí, ale pronájmem by Temelín získal další finanční prostředky. Podle starosty Josefa Vácy jsou plánované investiční akce buď hotovy, nebo budou dokončené příští rok, takže je čas na již dlouho zamýšlenou víceúčelovou halu.

Jak ukázalo referendum, většina hlasujících se však postavila proti. Jeho navrhovatelka a organizátorka Jitka Mládková připouští, že hala není špatná věc. „Ale v současné době jsem proti. Naše obec pomalu vymírá, průměrný věk obyvatel je 43 let! Prvotním by měla být podpora bydlení, abychom sem přitáhli mladé lidi, i podnikání, aby byla práce,“ vysvětluje Jitka Mládková a dodává, že obec nyní prodává 28 parcel. O bydlení v Temelíně je ale značný zájem.

Mezi těmi, kteří dali najevo názor na zamýšlené sportoviště, byl i Radim Král s dcerou Patricií a manželkou Ivetou. „Lidé by se měli více zajímat o dění na Temelínsku, věnovat více pozornosti informacím, které obec zveřejňuje, a také se k nim vyjadřovat,“ uvedl Radim Král. Možnost vyslovit se, uvítal také Jiří Gaudl.