Ozdoben je celý dům a zahrada se zvoničkou, studní, altánem, stromky i betlémem. Výzdoba se skládá ze světelných řetězů, sítí, závěsů, rampouchů. Na přípravách odpracoval zhruba 400 hodin, a to od 1. října do 28. listopadu, kdy byla výzdoba zaevidována do České databanky rekordů.

Největší vánoční výzdobu má na svém domě už několik let Václav Trunec z Chotovic.

Domek v Chotovicích bude svítit každý den až do Tří králů.