Přibližně tři sta tisíc jedlí, borovic a smrků vyhodí pražské domácnosti v následujících týdnech. Aby se nikde zbytečně neválely a svoz proběhl hladce, doporučují Pražské služby držet se několika jednoduchých pravidel.

„V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich,“ oznámil mluvčí Pražských služeb Radim Mana. Kdo má popelnici například v uzamčeném dvoře, za plotem rodinného domu nebo v uzamykatelné kleci, měl by stromek odložit k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.

„Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří do nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu,“ varoval Mana.

Nejdříve den před svozem

Svozy stromků budou probíhat ve stejných termínech jako odvoz běžného odpadu. Lidé by si tedy měli ohlídat datum a jehličnan vyhodit maximálně den předem. Jinak se budou kolem kontejnerů hromadit a zaberou celé chodníky, případně se nikdo nedostane se smetím k popelnici.

Přestože většina lidí odstrojuje stromek na svátek Tří králů, není nutné spěchat. Firma bude jehličnany odvážet po celý leden a únor.

V posledních několika letech končily živé stromky u firem zpracujících dřevo. Prošly drtičkou a dál se využívaly v zahrádkářském průmyslu. Letos však povede jejich cesta do pražských kompostáren. Po zpracování tak poslouží ještě jako hnojivo. „Část znečištěných nebo nedostatečně odstrojených stromků může putovat společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice,“ doplnil Mana.

Mezi Pražany stále kolují fámy o tom, že je lepší stromek vrátit do přírody, kde ještě poslouží zvířatům. Zvadlý ho proto pohodí třeba do lesoparku, za dům do křoví, někteří je také vozí do zoologické zahrady.

Zvířátům mohou ublížit

„I pro letošní rok platí, že stromky z domácností nepřijímáme,“ oznámila mluvčí pražské zoo Lenka Pastorčáková. Jsou totiž pro zvířata potenciálně nebezpečné. Pokud by na stromě zůstal třeba jeden zapomenutý háček, mohl by způsobit vážné poranění. Stejné riziko hrozí zvířatům ve volné přírodě, pokud někdo pohodí stromek tam. Nehledě na to, že jde v podstatě o založení černé skládky, za což hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Jedinou výjimkou, která se do přírody opravdu vrátí, jsou stromky Lesů hlavního města Prahy. Takzvané jedličky s budoucností, které se prodávaly před svátky v kontejnerech, mohou na jaře lidé vysadit ven. Kdo nemá zahradu, v níž by jedličku využil, může se připojit 4. dubna k hromadnému sázení v Kunratickém lese.