V průběhu hospitalizace byl dva měsíce v umělém spánku, podstoupil 6 velkých operací a řadu výkonů na operačním sále.

„Přes spoustu infekcí odchází po vlastních nohou, je zhojený a teď už jej čeká rehabilitace. K nám bude chodit jen na kontroly. Budeme sledovat stav jizev a pokud bude potřeba, provedeme rekonstrukční operace. Nicméně v tuto chvíli žádná akutní operace nutná není,“ popsala zdravotní stav propuštěného muže přednostka Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Dále podotkla, že muž odchází domů zcela soběstačný a započatou rehabilitaci zvládal už v době hospitalizace velmi dobře.