Nový závod se má nacházet v blízkosti Chvaletic, kde společnost bude získávat a zpracovávat mangan z navážek. Zpracování má probíhat v novém závodě, který firma postaví v průmyslovém areálu, nyní E.P. Chvaletice.

„Jedná se o využití starého těžebního odpadu z předchozí těžby pyritu. Tento odpad obsahuje zhruba 6,5 procenta manganu ve formě uhličitanových minerálů. Toto je předpokladem pro výrobu vysoce čistých manganových produktů,“ vysvětlil Jan Votava, ředitel firmy Mangan Chvaletice, která patří společnosti Euro Manganese.

Lanový skluz zipline přes Šumenské údolí ve Sport areálu Klíny v Krušných horách
Zipline na Helfštýně? Atrakce narazila na odpor, couvá i Lipník

Podle starostky města Zdeňky Markové těžba obyvatele neovlivní. „Průmyslový areál stojí mimo zastavěnou část města, takže se osobně domnívám, že pro nás omezení nevyplynou,“ sdělila starostka.

Mangan

Mangan je důležitou surovinou pro mnoho průmyslových odvětví, používá se například na výrobu většiny typů oceli nebo barev. Mangan je také používán k výrobě různých speciálních hliníkových slitin, včetně leteckých materiálů a nápojových obalů. Využívá se při svařování, v pigmentech, protikorozních nátěrech a v zemědělských půdních a výživových doplňcích. A také je to kov, který zůstal v kalových lagunách u Chvaletic po těžbě pyritové rudy jako odpad.

Kdy společnost továrnu spustí, záleží na tom, za jak dlouho firma získá potřebná povolení. „To, kdy zahájí společnost výstavbu závodu, je odvislé od předchozích kroků, jako je posouzení vlivu na životní prostředí EIA, schválení změny územního plánu města Chvaletice a dalších povolovacích řízení,“ potvrdila Marková.

Továrna má být zaměřena na výrobu vysoce čistých manganových produktů.

„Moduly pro tento laboratorní závod, které pro nás připravují na zakázku v Číně, jsou na cestě k nám a měly by dorazit začátkem července. Cílem je prakticky odzkoušet navrhované technologie a ověřit laboratorní předpoklady ve výrobě vysoce čistých manganových produktů, jako jsou kovový mangan a síran manganatý,“ řekl pro Seznam Zprávy Votava.

Mangan hraje významnou roli v oblasti skladování a dodávky elektrické energie z baterií, které se stále častěji používají v elektrických vozidlech.

Rodině Čermákových z Kladna vyhořel 18. května 2022 dům, zbyly jim jen věci, které měli na sobě.
Rodině z Kladna vyhořel dům. Zbyly jim jen věci, které měli na sobě

„Očekává se, že poptávka po manganovém kovu a síranu manganatém se v dohledné době výrazně zvýší, a to především díky rozšíření výroby elektrických vozidel,“ uvedla společnost Euro Manganese. I proto chce firma chvaletický mangan využít právě pro automobilový průmysl.

Společnost Mangan Chvaletice se na město obrátila se žádostí o prodej pozemků už v roce 2018, o rok později svoji žádost aktualizovala. V únoru 2019 proběhla také beseda s občany, kde se nadnárodní společnost snažila zodpovědět dotazy místních. Přibližně stovka lidí se tehdy dozvěděla, jakou metodou se bude mangan těžit, co je potřeba pro její zahájení, jaké to bude mít důsledky pro lokalitu, ale také o pracovních příležitostech, které vzniknou. Společnost lidem z Chvaletic i Trnávky vysvětlila, že nejde o těžbu jako takovou, ale o recyklaci manganové hlušiny.

Vizualizace ke studii proveditelnosti severojižního kolejového diametru pod Brnem.
Podzemní šalina, či vlak? Brno má deset variant, kudy povede trasa budoucnosti

Ložiska u Chvaletic jsou největším zdrojem manganu na území Evropské unie. Území leží na dohled od elektrárny – mezi ní a Labem se nachází bývalá odkaliště. V nich se ukládala hlušina po těžbě pyritu a ta obsahuje zbytky manganové rudy.

Chvaletický zdroj manganu se nachází ve třech sousedících flotačních haldách, které byly umístěny v blízkosti bývalého dolu. Společnost Euro Manganese zkoumá také alternativní způsoby výroby čistého síranu manganičitého z chvaletické hlušiny, který je potřebný pro výrobu vysoce kvalitních lithium-iontových baterií.