Tříletý projekt městské společnosti Sako, Mendelovy univerzity a firmy Green Solution spočívá v prozkoumávání komunálního odpadu z brněnských sídlišť, vilových čtvrtí a dalších typů obytných částí města každé tři měsíce. Získaná data z různých oblastí vědci porovnají a pokusí se ovlivnit chování lidí například pomocí přednášek a informačních materiálů. Nakonec vyhodnotí, zda jejich působení zabralo a plýtvá se méně. „Lidé si často vůbec neuvědomují, kolik jídla zbytečně vyhazují. Chceme upozornit na ekonomické i environmentální dopady,“ vysvětlil Filip Leder ze Saka, které poskytne prostory a zařídí svoz odpadků.

Projekt proti plýtvání
- cíl: zjistit podíl potravin ve směsném komunálním odpadu v Brně, snížit plýtvání
- kdo: společnost Sako, Mendelova univerzita, firma Green Solution
- kde: v Brně
- kdy: následující tři roky

Zkoumaný komunální odpad z černých popelnic bude ručně přebírat, vážit a zapisovat zhruba pět pracovníků. Začnou v srpnu.

Osvětu a vědeckou činnost zajišťuje Mendelova univerzita. „Je to téma, které řeší celý svět. Data ze statistik ale nejsou přesná a rozcházejí se. Lidé vyplýtvají mnohem více, než říkají,“ sdělila jeden z důvodů výzkumu Lea Kubičková z Mendelovy univerzity.

Podle Organizace pro zemědělství a výživu lidé každoročně vyhodí třetinu vyrobeného jídla. Celosvětově je to bezmála jedna a půl miliardy tun potravin. Každý obyvatel České republiky vyhodí zhruba osmdesát kilo potravin za rok.

LUCIE KOHOUTKOVÁ