„Město Velká Bíteš oproti původním dohodám zajistí kromě přípravy projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí, včetně zajištění vydání územního rozhodnutí, nově také vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby. Tím by se mohla výrazně zkrátit příprava celého projektu severozápadního obchvatu města, jehož dokončení se předpokládá v roce 2022,“ informoval Radek Handa z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství.

Přibližně dva kilometry dlouhý obchvat má město obkroužit v blízkosti tamní průmyslové zóny s připojením na silnici I/37. Jeho výstavba by měla Velké Bíteši ulevit od rušné dopravy. „Naše město totiž leží na hned několika frekventovaných komunikacích. Ať už se jedná o dálnici D1, nebo silnici I/37 od Hradce Králové či komunikaci II/602 – hlavní tah na Brno. Zatížení dopravou je tedy opravdu velké, a to ze všech směrů,“ vyjádřil se Tomáš Kučera, velkobítešský místostarosta.

Zároveň dodal, že na přípravě podmínek k budování obchvatu pracuje město již několik let, mimo jiné výkupem potřebných pozemků. Ten je totiž pro úspěšnou realizaci dopravní stavby.

„Kraj Vysočina se nyní pokusí získat prostředky na realizaci stavby ze zdrojů Evropské unie. Klíčovým faktorem úspěchu je však právě zdárné zajištění výkupů potřebných pozemků,“ konstatoval Jan Hyliš, radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství.