Zvýšená povinnost dezinfekce se týká měst s rozšířenou působností, tedy Karviné, Bohumína, Havířova, Orlové a Českého Těšína a obcí, pro něž tato města vykonávají rozšířenou působnost. „Účelem nařízení tohoto mimořádného opatření na území zasaženého okresu Moravskoslezského kraje je ochrana veřejného zdraví obyvatelstva a zabránění přenosu a šíření původce nákazy,“ řekl Petr Kopřivník z KHS v Ostravě.

Ohniskem nákazy koronavirem stále zůstává Důl Darkov, kde byly pozitivně testovány přes dvě stovky zaměstnanců, plus osmdesát jejich rodinných příslušníků. V evidenci je také pět nakažených pracovníků z jiných firem.

„Na mimořádném jednání krizového štábu bylo schváleno vydezinfikování všech 49 čekáren na autobusových zastávkách na území města. Opakovaně budou dezinfikovány rovněž prostory před provozovnami, které jsou ve správě Městského úřadu a jejich vstupy, veškerá zábradlí u podchodů a schodišť, lavičky v parcích, kolem dětských hřišť a na veřejných prostranstvích, 22 dětských hřišť, 33 pískovišť,“ řekla mluvčí Českého Těšína Marcela Hladká.

Dezinfekce proběhne také v bytových domech, které spadají do správy města. „Město navýší částku určenou pro tyto účely mimořádně o dalších 300 tisíc korun,“ dodala mluvčí.

Pozitivní test na covid-19 vyšel také pečovatelce v domově důchodců Nový domov Karviná. Hygienici ve středu večer nechali v domově otestovat 27 klientů a šest zaměstnanců, kteří s pracovnicí přišli do styku. Ředitelka zařízení Eva Cholewová řekla, že výsledky by mohly být dnes, tedy ve čtvrtek.