Město ale například nestihlo zvednout mobilní lávku u volnočasového areálu Meandru, která je konstruována právě pro případy velké vody tak, že se zvedne a uvede dočasně mimo provoz.

Její autor, karlovarský architekt a projektant Ota Řezanka je kvůli tomu rozhodnut podat trestní oznámení pro obecné ohrožení. „Trnul jsem hrůzou, sledoval vývoj hladiny i počasí. Jen díky velkému štěstí se prognóza o dalším navýšení hladiny nenaplnila. To by asi lávka nepřežila. Postup města v tomto případě byl naprosto nezodpovědný. U lávky už se štosovaly klády. Hrozilo, že by se kvůli tomu utvořila bariéra, hráz. Voda by se pak rozlila po okolí a mohla strhnout samotný most,“ vysvětloval rozhněvaný projektant.

V Mělníku je už od úterý vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity:

Na Mělníku byl vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity
Labe v Mělníku stále stoupá. Voda zatopila zahrady, domy chrání povodňová stěna

„Lávku na Meandru jsme v rámci operativních možností nedokázali zvednout. Je potřeba zmínit, že tento úkon je možné provádět v poměrně dlouhém předstihu před zvednutím hladiny na první povodňový stupeň. Tomu nejprve nic nenasvědčovalo, následně ale začala voda přitékat velmi rychle a již nešlo reagovat. Ohře se dostala na pětiletou vodu, nebyl předpoklad větších škod,“ reagovala za město mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

„Následky a materiální škody v důsledku povodní začínáme teprve sumarizovat a následně budeme vyčíslovat. Zvýšené hladiny ale nepoškodily žádnou zásadní infrastrukturu. Bezpochyby budou škody na Náplavce, kde je ale stále ještě vzedmutá hladina Ohře a rozsah poškození bude znám až v příštích dnech. Očekáváme ale, že budou poškozené povrchy cest a dopadové plochy pod herními prvky. Na Vřídelní kolonádě vyjma několika malých průsaků k žádným problémům nedošlo. Registrujeme škody na třech objektech Základní školy 1. máje ve Dvorech, kam protékala voda do suterénu,“ uvedla Kyselá.

Škody mohly být násobně větší

„Nebýt pohotového zásahu ředitele školy a školníka, kteří okamžitě začali odčerpávat vodu a pracovali tam velkou část Štědrého dne, mohly být škody násobně větší. Oni ale rychlým zásahem eliminovali výraznější poškození budov. Za to jim patří velké díky, stejně jako našim dobrovolným i profesionálním krajským hasičům, strážníkům a dalším pracovníkům, kteří se bez ohledu na sváteční dny zapojili do odstraňování škody, záchrany majetku a pomoci mnoha obyvatelům města,“ doplnila primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová.

Nejen Ohře se v Karlových Varech vylila na Štědrý den ze svého koryta.Nejen Ohře se v Karlových Varech vylila na Štědrý den ze svého korytaZdroj: Deník/Jana Kopecká

Jak už bylo zmíněno, velké problémy nastaly kolem Teplé v lázeňském území v noci na Štědrý den.

„Městská povodňová komise už byla aktivována před dosažením prvního povodňového stupně. Technický zásah ze strany městských dobrovolných hasičů, městské policie, pracovníků Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary a dalších byl nezbytný nejen u rozvodněných řek, ale také na dalších místech. Bylo nutné odčerpávat vodu z řady zejména soukromých objektů, například z hotelů Atlantic, tam dokonce opakovaně, a Dvořák v lázeňském území. Pomoci bylo třeba také v v Počernech, kam přitékala voda z polností nad touto čtvrtí a tvořila se tam záplavová vlna. Proběhla evakuace osob ze zahrádkářské kolonie v Doubí, řešila se zaplavená nejprve úplně, později jen s opatrností průjezdná, komunikace v Plzeňské ulici mezi Doubím a Tuhnicemi, odstraňovaly se popadané stromy a podobně. V terénu byly desítky osob, včetně pracovníků magistrátu a vedení města,“ doplnila mluvčí magistrátu.

Situace na tocích v Česku se uklidňuje, na Ústecku ale očekávají vzestup hladiny dolního Labe:

Povodeň v Roudnici nad Labem, 26. prosince 2023.
Situace na českých řekách se uklidňuje. Míst s povodňovým stavem ubývá

Voda z rozbouřené řeky Teplá se dostala například i do zrekonstruovaných Císařských lázní. Podle hejtmana Petra Kulhánka tam naštěstí nezpůsobila žádné škody. „Voda se rozlila po podlaze technického traktu, vymetli jsme ji do čerpacích jímek, jež fungují stále bez ohledu na stav vody. Drží se tam stále pohotovost, situace je pod kontrolou,“ uzavřel karlovarský hejtman.