Hlavního ochránce svatého Víta si město připomene od 17.30 hodin znovu vysvěcením Mariánského sloupu na náměstí Svornosti a od 18 hodin pak i mší v kostele svatého Víta.

Svěcení i sváteční mši celebruje českobudějovický biskup Jiří Paďour. Svěcení i mši zpěvem doprovodí Svatoanenská gregoriánská schola Český Krumlov pod vedením ředitele kúru v Českém Krumlově Jiřího Balka.

Mariánský sloup se tyčí uprostřed kamenné barokní kašny. Na jeho vrcholu sloupu stojí socha Panny Marie, pod sloupem stojí figury svatého Václava, svatého Víta, svatého Jana Evangelisty a svatého. Judy Tadeáše.

Čestné uznání v soutěži Presta

Sochy jsou dílem pražského sochaře Matěje Václava Jäckela. Sousoší nechala postavit v letech 1714 - 1716 kněžna Marie Arnoštka z Eggenbergu, rozená Schwarzenbergová. Morový sloup byl vystavěn na památku ukončení epidemie moru, jež v letech 1680-1682 zachvátila město.
Barokní kašna s mariánským sloupem byla v roce 2008 zrekonstruována a sochy zrestaurovány. V kašně se opět objevila tryskající voda a nově získala slavnostní osvětlení. Na začátku roku 2009 získala tato rekonstrukce čestné uznání v soutěži PRESTA jižní Čechy.

"Oslavy 700 let města jsou významnou událostí a jsou především oslavami těch, kteří po staletí žili a žijí i v současnosti v Českém Krumlově," přiblížila místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová. Vysvěcení mariánského sloupu je podle ní pouhým začátkem. Během týdne bude mimo jiné odhalena i nová socha instalovaná do Seminární zahrady, pro občany města jsou připraveny bezplatné prohlídky pod vedením českokrumlovských průvodců, opět se bude udělovat i Cena města za významný počin v roce 2008. Víkendové Slavnosti pětilisté růže by měly být vyvrcholením oslav sedmi set let od první písemné zmínky o Českém Krumlově jako městě.