Na farmě společnosti Mavela chovali 22 tisíc kachen. Během pouhých tří dnů ale zhruba pět tisíc kusů kvůli nákaze samovolně uhynulo. „U kachen byly pozorovány klinické příznaky typické pro ptačí chřipku. Veterinární inspektoři zahájili v chovu šetření, přijali předběžná opatření a odeslali uhynulé kusy k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. To následně potvrdilo ptačí chřipku H5N1. Chovatel nevyloučil, že drůbež v chovu přišla do kontaktu s volně žijícími vodními ptáky,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Potvrzený kmen ptačí chřipky může být přenosný i na člověka.

Zástupci veterinární správy spolu s hasiči v pátek společnost navštívili, aby se domluvili na dalším postupu. „V pondělí budou zbývající kachny utraceny. Na místo se přiveze asi šest kontejnerů, které se při utrácení napustí kysličníkem uhličitým. Ohnisko musí být během této doby hermeticky uzavřené. Poté bude následovat mechanická očista celého ohniska a dezinfekce autorizovanou firmou. Veškerá usmrcená drůbež bude odvezena ve speciálních kontejnerech do asanačního podniku,“ upřesnil další postup ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba. Vedení společnosti Mavela, které chov kachen patří, se k celé záležitosti vyjadřovat nechce.

Uzavřete chovy, doporučují veterináři

V oblasti kolem zasaženého velkochovu kachen je momentálně vytyčeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. „V dalších dnech se zahájí sčítání veškeré drůbeže, jak v soukromých, tak komerčních chovech. Budeme odebírat další vzorky na základě počtu sečtených ptáků a zjišťovat, jestli tam virus je nebo není. V pásmu dozoru má navíc Mavela Dynín další velký chov, kde je asi 110 tisíc nosnic. Ten budeme kontrolovat také,“ dodal František Kouba. Všem chovatelům veterináři doporučili, aby své chovy uzavřeli, přemístili krmení i vodu do vnitřních prostor a zamezili tak kontaktu s volně žijícím ptactvem.

Starosta Frahelže Petr Malecha v pátek po poledni ještě neměl od veterinářů k výskytu ptačí chřipky žádné oficiální vyjádření. Na základě zpráv z médií ale obyvatele obce sám o vzniklé situaci informoval. „Spolu s kolegyní jsem obešel všechny chovatele slepic a další drůbeže u nás v obci, aby věděli, že potencionální tam riziko je, svá zvířata si zavřeli a nepouštěli. Oznámili jsme jim, že čekáme na nějaké rozhodnutí a podklady od státní veterinární správy,“ řekl starosta a doplnil, že v rámci obce je zhruba dvacítka drobnochovatelů domácí drůbeže.

„Ve čtvrtek nám to řekl syn s tím, že se to objevilo na internetu. Chovám tady asi desítku slepic, ale už je máme zavřené ve voliéře. Ptačí chřipka je ošemetná věc, nechci s tím mít nic společného,“ řekl Deníku jeden z obyvatel obce.

V první polovině letošního roku bylo na území České republiky postupně vyhlášeno 10 ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže. První dvě letošní ohniska byla potvrzena 3. ledna v malochovech drůbeže v Bojanovicích na Znojemsku a v Blažimi na Lounsku. Postupně přibylo 8 dalších ohnisek v chovech. Nacházela se jak v neevidovaných malochovech, tak v komerčních velkochovech. Krutě zasáhla i šlechtitelské chovy hus na Novohradsku, zdejší hejna dostala dokonce od veterinářů výjimku a byla očkována, aby se zachránil cenný genový fond. Poslední ohnisko v obci Plánice v okrese Klatovy v Plzeňském kraji bylo potvrzeno 14. dubna.