Vězni mají o možnost pracovat „tam venku“ enormní zájem. „Na bezplatné brigády chodí odsouzení za odměnu,“ vysvětlila mluvčí Věznice Rýnovice Monika Králová. A to není jen tak. „Odsouzené vybíráme na brigády pečlivě. Záleží především na jejich chování při výkonu trestu,“ nastínila mluvčí. „Je potřeba chovat se slušně, plnit řád věznice, dělat vše, co se po něm chce,“ doplnil ji odsouzený.

Pomoc při finálním úklidu školy po letních prázdninách její vedení uvítalo. Vždyť za služby úklidové firmy by podle propočtů zaplatilo kolem jednoho sta tisíc korun. Vězni chodí do školy mýt okna dvakrát do roka, navíc pomáhají při stěhování nábytku či přípravě tříd na nový školní rok. Vězňům škola připravuje alespoň občerstvení, v neděli měli k obědu řízek s kaší a zákusek.

Do rýnovické školy chodí pracovat odsouzení, kteří jsou zařazeni do léčebného programu ve Specializovaném oddělení ochranné léčby protitoxikomanické a protialkoholní. Většina z nich se připravuje na propuštění a brigády vně ostnatého drátu jsou pro ně kromě jiného přípravou na svobodný život.

„Někteří z nich nikdy ani nepracovali. Ven na brigádu se dostávají spíše ti vězni, kterým zbývá rok či dva do propuštění. Aby pro ně přechod z věznice nebyl takový šok,“ popsal speciální pedagog rýnovické věznice Zdeněk Jiruš.

Věznice Rýnovice dlouhodobě pomáhá uklízet vybrané lokality města a odsouzení pomáhají všude tam, kde je to třeba. Během letošního léta pracovali například v Domově důchodců v Jabloneckých Pasekách, kde myli okna a prováděli zahradnické práce.

Péče o pomník obětem války 

V červenci několik vybraných odsouzených pomáhalo při údržbě a zvelebení prostor Oblastního spolku Českého červeného kříže v Jablonci, v obci Zásada pak sekali trávu v těžko dostupném terénu, na jabloneckém okresním soudu stěhovali nábytek a pomáhali stěhovat a uklízet po rekonstrukci učeben v Základní škole v Liberecké ulici.

Dlouhodobě se odsouzení starají o Památník obětem II. světové války v Rýnovicích, nad kterým věznice převzala patronát. Pravidelně také uklízejí lesy na Prosečském hřebeni. Sami odsouzení bývají překvapeni, co vše je možné v přírodě nalézt. Kromě velkého množství prázdných lahví od alkoholu, PET lahví a různých igelitů také staré pneumatiky.

„Další připravovanou akcí bude v září pomoc Základní škole v Kokoníně,“ doplnila mluvčí věznice Monika Králová. Kokonínská škola prochází náročnou rekonstrukcí, takže na nedostatek nepořádku si tu nestěžují. Na dvou objektech školy jsou rozplánované práce na dva roky dopředu.