Jak informoval mluvčí vazební věznice Jiří Bílek, dílčí úpravy byly hotové už na jaře. „Konkrétně šlo o dostavbu nástavby administrativní části. Zde mimo jiné získali nové šatny i příslušníci vězeňské stráže. Ty původní měli v nevhodných prostorech vazební části věznice,“ vysvětlil.

Zlepšení se podle něj nedotklo pouze estetické a hygienické podoby, ale mělo opodstatnění i v oblasti bezpečnosti. „Došlo totiž k eliminaci pohybu příslušníků po vazební části, a tím také případného zbytečného přerušování úkonů s vězněnými osobami,“ dodal mluvčí Bílek.

Prostory pro volný čas

Rozsáhlý prostor získaný přesunem šaten po renovaci využijí hlavně dočasní obyvatelé věznice. „Konktrétně jsme vybudovali novou knihovnu s čítárnou, posilovnu, tři multifunkční místnosti, střihárnu a eskortní místnost,“ upřesnil mluvčí vazební věznice.

Původní prostory určené k volnočasovým aktivitám vězněných osob navíc přestaví na cely, a tím zvýší kapacitu věznice až o 29 míst.

Rádi čtou i cvičí

Největším přínosem pro obyvatele věznice se podle Bílka mohou stát právě vybudované multifunkční místnosti. „Ty mohou vězněné osoby využít ke sledování televize, aktivitám a terapiím s odbornými zaměstnanci, ale také k telefonickým hovorům s blízkými,“ podotkl.

Odsouzení mohou televizi sledovat v době osobního volna v kulturní místnosti oddílu, ostatní jsou na televizi naváděni dle jejich zájmu a možnostem věznice. Mimo to se loni odsouzení zúčastnili osmi aktivit mimo věznici, které mají zpravidla ergoterapeutické nebo vzdělávací zaměření. „Jednou z těchto aktivit je projekt TátaFest umožňující setkávání odsouzených mužů s jejich dětmi. Díky posílení rodinných vazeb přispívá k jejich resocializaci. S ohledem na covid se loni bohužel konal jen dvakrát,“ dodal Bílek.

close Grafika. Vazební věznice České Budějovice v číslech (informace z roku 2021). info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Grafika. Vazební věznice České Budějovice v číslech (informace z roku 2021).

Dalším velkým plusem má být i nová knihovna s čítárnou. „Současná již nedostačuje bohatému knihovnímu fondu, který čítá téměř šest tisíc publikací,“ vyčíslil Jiří Bílek. Náruživými čtenáři jsou podle něj především muži a ženy ve výkonu vazby. „Nejčastěji si půjčují beletrii, dobrodružné a detektivní romány,“ dodal.

Už plánují další úpravy

Rekonstrukce ale pomohla zvýšit i úroveň bezpečnosti věznice. „A to vybudováním eskortní místnosti, kam se umisťují vězněné osoby před a po eskortě, například k soudnímu jednání,“ doplnil.

Věznice je živým organismem, který je nutné neustále opravovat a vylepšovat, aby i nadále plnil svoji funkci. „Z těchto důvodů máme na následující roky v plánu několik dalších investičních záměrů, například zlepšení termoizolačních vlastností administrativní budovy, nebo výměnu náhradního zdroje elektrické energie,“ uvedl.

Věznice se také může pochlubit vysokým podílem pracovně zařazených odsouzených, který se pohybuje kolem 99 procent. „Odsouzení pracují ve vnitřních provozech v prádelně, kuchyni, věnují se úklidu nebo práci na údržbě, ale také na vnějších pracovištích mimo věznici ve společnostech v oblasti potravinářského a výrobního průmyslu, v oblasti odpadového hospodářství nebo také pomáhají při sezonních zemědělských pracích,“ uzavřel Jiří Bílek.