Tak dlouho s ním za hecování zbytku party smýká, až ho nakonec dostane na zem. „Ty mr… gadžovská,“ ozývá se z hloučku. Nejstarší chlapec následně zaklekne na oběť, začne do něj bušit, klečí mu na hlavě a přitom na něj křičí: „Co je ty zmr..!“ Napadený hoch se nemůže bránit.

Mladší agresora chválí: „Dobrý.“ Zároveň se ho ale jeden snaží od napadeného odtáhnout. Ten toho ovšem nenechává. „Kdo mi dal facku? Komu budeš dávat pěstí? Omluv se!“ Pak se útočník zvedá, napřahuje pravou nohu a i když se se oběť snaží chránit obličej rukama, agresor ho dvakrát kopá do obličeje.

Brutální napadení řeší nejen orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), ale i policie. Jak se redakce Deníku dozvěděla, agresorem je teprve čtrnáctiletý klient Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko, které spadá do areálu SOS vesničky v Doubí.

„My jsme se o případu dozvěděli také až na základě videa, které se k nám dostalo. Nevíme, o co konkrétně šlo. Ten hoch, který útočil, je dítě z SOS Sluníčka. Napadený naopak není klientem našeho zařízení. Už jsme hovořili s jeho maminkou, které jsme se omluvili. O případu už je informován i OSPOD,“ uvedla mluvčí organizace SOS Dětské vesničky Michaela Poláková.

Vyšetřování pokračuje

Zatím není jasné, jaký trest mladému agresorovi za napadení hrozí. „Můžeme uvést, že jsme přijali oznámení o napadení nezletilého chlapce, kterým se v současné době zabývají policisté z Obvodního oddělení Karlovy Vary – město. Policisté mají k dispozici videozáznam, který vyhodnocují. Bližší informace poskytneme, jakmile to bude možné,“ reagoval mluvčí policie Jan Bílek.