„Bohužel, nedokážeme bezbariérovost. Prostory hradu nám neumožňují, abychom všude umístili výtah nebo schody nahradili plošinami. Ale teď jsme spustili něco jiného,“ říká ředitelka muzea Ivana Říhová. Společně s organizací Deaf Friendly, která pracuje v oblasti tlumočení překladu znakových jazyků, vyrobilo muzeum 11 informačních videoklipů, které formou českého znakového jazyka představují neslyšícím a nedoslýchavým expozici řádu maltézských rytířů.

Více k tomu řekl pracovník muzea Robert Malota. „Neslyšící jsou na tom z hlediska příjmu informací hůře než třeba nevidomí. Pokud neslyší od narození, chybí jim například abstraktní myšlení. My jsme se rozhodli, že začneme právě s nimi. Tvorba videoklipů byla náročná na přípravu. Museli jsme kombinovat obrázky i tlumočníka. Navíc existují i výrazy, kterým neslyšící nerozumí a musejí se do klipu vepsat. Například jména ostrovů či historických osobností. A pro nedoslýchavé připravujeme do klipu i titulky. Navíc ne každý umí znakový jazyk, který je poměrně těžký. Jiné výrazy se používají například v Praze, jiné v Brně.“

Současná pracovnice Domova pro seniory v Rybniční ulici Monika Nováková před lety vyučovala ve Volyni znakovou řeč pro neslyšící. „Je to úžasný nápad a muzeum si zaslouží obdiv. Taková pomoc může neslyšící do muzea přivést. Nikde jsem se s tím nesetkala, a to ani na jiných institucích,“ řekla Monika Nováková.

Klipy budou umístěny na youtubovém kanále muzea, odkaz youtube také na webových stránkách muzea. Neslyšící si budou moci vypůjčit tablet s videoklipy při prohlídce expozic či využít QR kódu přímo v expozici pro přehrání na vlastních zařízeních.