Předseda strakonické jednoty Československé obce legionářské Zdeněk Hruška v závěru předal do rukou velitele útvaru plk. Luďka Tegera pamětní medaili, kterou se Československá obec legionářská rozhodla udělit strakonickému útvaru za dlouhodobou spolupráci.

Slavnostního nástupu se zúčastnil vrchní praporčík Vzdušných sil štábní praporčík Josef Peterka, členové Československé obce legionářské Zdeněk Hruška a Stanislav Podlaha, strakonický místostarosta Jozef Zoch, zástupci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a další hosté.