Autora projektu vybere Praha příští rok a následná příprava stavby potrvá další zhruba tři roky. Vyjít by měla na přibližně 48 milionů korun a její součástí bude i dozor autorů koncepční architektonické studie.

Návrh od trojice architektů Pavla Hniličky, Evy Mackové a Josefa Filipa zvítězil předloni v otevřené soutěži, do níž se přihlásily čtyři desítky uchazečů. Podle studie mají tramvajové koleje zmizet ze středu „Kulaťáku“ a nově vést po jeho obvodu v polovině, kde ústí Evropská ulice.

Centrum náměstí vyplní prostor pro pěší s novým obeliskem ve středu. Od okružní vozovky a kolejí „oddělí“ pěší zónu větší množství stromů. Návrh počítá i s novými kašnami, mobiliářem a podobně.

„Vítězné náměstí má nyní šanci stát se jedním z nejreprezentativnějších míst v Praze,“ uvedla při vyhlášení výsledků soutěže tehdejší primátorka a obyvatelka Dejvic Adriana Krnáčová (ANO).

Armáda nechce zastávku u štábu

Autoři koncepční studie mají podle magistrátu při vytváření projektové dokumentace zejména „poskytovat konzultace, schvalovat úpravy a odchylky od dokumentace a vyhotovovat dílčí skicy“.

Město a projektanti budou muset vyřešit námitky armády vůči „posunutí“ tramvajové zastávky blíže sídlu Generálního štábu. Důvodem mají být obavy bezpečnostního rázu.

„Námitky jsou z hlediska celého projektu největší komplikací. Přeměnu náměstí bude třeba též zkoordinovat s vnějším ‚obchvatem‘ mezi Evropskou a Svatovítskou. A také s rekonstrukcí Šolínovy ulice. V těchto případech ale problém nevidím,“ prohlásil náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Jak propojení Evropské se Svatovítskou, tak opravy v Šolínově ulici jsou samostatné projekty, které mají na proměnu náměstí navazovat.

Vozovka v Šolínově ulici je podle TSK v havarijním stavu a její povrch je narušený až do podkladních vrstev. „Projekt bude pozastaven a bude koordinován s Koncepční studií Vítězného náměstí. Jakmile bude jasně stanoveno, jak má Šolínova ulice vypadat, může se projekt aktualizovat a být jednou z prvních etap realizace,“ konstatovala TSK.

Nová tvář Vítězného náměstí bude stát městskou kasu stovky milionů korun. Náměstek primátora pro územní rozvoj připomíná, že jde o prioritu vetknutou i do programového prohlášení současné magistrátní koalice. „Centrální prostor se otevírá obyvatelům města, zatímco dopravní funkce není nijak narušena,“ dodal Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu).