Šelmy od útoku na stádo čítající 25 kusů neodradily ani téměř metr vysoký elektrický ohradník pod napětím a štěkot hlídacích psů. „Zabité ovce jsme našli na různých místech zakousnuté za krkem a s vyžranými vnitřnostmi. Z jedné zbyla jen kostra,“ líčí Orálek. Škodu odhaduje na šest tisíc korun, přesně ji pro žádost o finanční náhradu od Zlínského kraje vyčíslí veterinářka.

K útokům šelem v této oblasti nedochází často. „Leží na tahové trase mezi Javorníky a Vizovickými vrchy, a proto se občas něco vyskytne. Na nedalekém hřebeni před časem velká šelma strhla ovci, ale to měl na svědomí nejspíše rys. Před rokem se zde pohyboval medvěd, a žádnou škodu nenapáchal,“ připomíná ekolog. Jeho přítelkyně a spolumajitelka stáda přijala událost s pokorou. „Jsme ochránci přírody, a takové věci k ní prostě patří,“ říká Magdaléna Jugová.

Kraj vyplácí na náhradách stovky tisíc

Sobotní případ z Hornolidečska není zdaleka jediným, v němž v poslední době figurují chráněné velké šelmy. Radní Zlínského kraje na počátku listopadu rozhodovali o náhradách škod způsobených medvědem hnědým a vlkem obecným u další čtyř poškozených z Valašska.

U medvěda jde o dva případy škody způsobené na včelstvech, úlech a vybavení v celkové výši 35 850 korun, zatímco vlk ve dvou případech způsobil škody na celkem deseti ovcích za 44 tisíc korun.

Náhrady za škody způsobené zvláště chráněnými živočichy kraj proplácí ze zákona. Zdrojem financí je státní rozpočet a náhrada se poškozeným zasílá prostřednictvím krajského úřadu. „Většinou jde o škody způsobené vlkem, bobrem, vydrou, kormoránem či medvědem,“ přiblížila krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Za celý loňský rok takto kraj proplatil bezmála 650 tisíc korun. Letos už je částka téměř dvojnásobná. Výrazné navýšení oproti loňsku zapříčinilo proplacení škod způsobených kormoránem, které samy dosáhly téměř 590 tisíc korun.

Na žádost o náhradu má chovatel 10 dní

Chovatelé, kteří nárokují náhradu škody, musí svoji žádost podat na krajský úřad do deseti dnů od zjištění vzniklé škody společně se stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je obec s rozšířenou působností. V případě, že ke škodě došlo na území chráněné krajinné oblasti, je orgánem ochrany přírody příslušným k šetření Agentura ochrany přírody a krajiny. Pokud byla škoda způsobena na zvířatech, musí žadatel současně dodat i protokol o ohledání veterinárním lékařem.