Výsledky krevních testů ze začátku tohoto týdne u ní ukázaly přítomnost protilátek na vzteklinu. „Proto jsme museli po dohodě s veterináři Safari Parku Dvůr Králové, infektology Fakultní nemocnice Hradec Králové a veterináři Státní veterinární správy přistoupit k utracení zvířete,“ sdělil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Nebyla jiná možnost

„Vzhledem k závažnosti možného rizika nebylo možné postupovat jinak. Následné testy podezření na vzteklinu naštěstí nepotvrdily. Možným zdrojem protilátek v těle vlčice se nadále zabýváme,“ dodal.

Páteční výsledky genetické analýzy ukázaly, že se skutečně jednalo o samici čistokrevného vlka. "Testy tedy vyvrátily podezření, že šlo o křížence vlka a psa," řekl Drahný.

Po odchytu a umístění do karantény v Safari Parku Dvůr Králové byla vlčice podrobena vyšetřením a testům. "Přestože se její zdravotní stav v prvních dnech postupně zlepšoval, krevní testy na psinku vyšly negativně a ani vnější známky vztekliny zvíře neprojevovalo, poslední vzteklinové testy z počátku tohoto týdne bohužel ukázaly zvýšenou hladinu protilátek v krvi.

Příznaky vztekliny

V posledních dnech navíc veterináři zaznamenali sníženou schopnost reagovat na zvukové podněty, tedy oslabování sluchu, což může být rovněž jedním z vnějších příznaků vztekliny. Po konzultacích s veterináři i odborníky na infekční onemocnění jsme museli nakonec přistoupit k rozhodnutí zvíře utratit," upřesnil Radek Drahný. Následné testy na mozkové tkáni zvířete nakonec přítomnost viru vztekliny vyloučily.

"V souvislosti s probíhajícím návratem velkých šelem do české (i krkonošské) přírody znovu připomínáme, že divoké šelmy se obvykle chovají velmi plaše a lidem se vyhýbají. V případě, že byste se v přírodě setkali se šelmou, která se chová odlišně, tedy bez projevů plachosti, kontaktujte preventivně Správu KRNAP na pohotovostním telefonním čísle 737 211 113," upozornil mluvčí Správy Krkonošského národního parku.