Pod okny teče "řeka", která tam nikdy nebyla. Obec Míčov-Sušice patří k nejpostiženějším oblastem nedělní bleskové povodně. Kristýnina maminka bydlí nedaleko, v Sušici. Obě obce jsou propojené katastrálně i svým názvem.

"Právě se tam jedeme podívat. Byla to hrůza, voda se valila do baráku, mamka upadla a zranila se na hlavě. Odvezla ji sanita. Naštěstí šlo jen o pár stehů, takže nebyla hospitalizovaná," popisuje dramatické chvíle Kristýna Sičáková. Maminku si s manželem vzali k sobě, dům v Sušici se nyní nedá obývat. Hlídkovali celou noc, obavy z toho, že se bude nedělní povodeň opakovat, jsou značné. "Teď musíme začít likvidovat škody, najít smlouvu s pojišťovnou. Bude toho až nad hlavu," dodává mladá žena.

Likvidace škod po bleskové povodni pokračuje, místní hasiči mají plné ruce práce. Starosta obce Milan Šimon vyzval místní obyvatele, ale i chataře a chalupáře, aby se na něj obraceli s žádostmi o pomoc s odčerpáváním vody nebo úklidem. "V případě potřeby budou v obci umístěny kontejnery na věci zničené vodou. Jsme schopni sehnat také vysoušeče zdiva a zajistit i další pomoc dle domluvy," informoval starosta obyvatele.

Útulek nabízí pomoc majitelům zvířat ztracených při povodni

Psí útulek v Heřmanově Městci je připraven pomoci lidem, kteří po nedělní bleskové povodni postrádají svá domácí zvířata. "Prozatím máme nahlášenou ztrátu želvy a kočičky, ale myslím, že toho bude víc. Lidé mají nyní jiné, větší starosti," řekla provozovatelka útulku Lucie Kučerová. Je možné, že se po městě a okolí budou potulovat psi vyděšení z velké vody. Nejen pro ně má útulek připravené provizorní umístění do doby, než se najdou jejich majitelé.

Město otevřelo sběrný dvůr, poskytne i kontejnery na zničené věci

Likvidace škod způsobených velkou vodou v Heřmanově Městci pokračují. Starosta města Josef Kozel zveřejnil důležitá telefonní čísla, na která se lidé mohou dovolat v případě žádosti o pomoc. Pro domácnosti byl od 10. hodiny otevřen sběrný dvůr. Obyvatelé Heřmanova Městce mohou požádat i o přistavení kontejneru na zničené věci. Odčerpávání vody z nemovitostí zasažených povodní a jejich následné vysoušení koordinuje jednotka Sboru dobrovolných hasičů Heřmanův Městec.

Český červený kříž pomáhá s likvidací škod 

Oblastní spolek Českého červeného kříže (ČČK) v Chrudimi měl v minulém týdnu na Uničovsku své zástupce, kteří až do soboty poskytovali psychosociální pomoc lidem postiženým povodněmi. Od nedělního poledne je svolána humanitární jednotka ČČK, která je v kontaktu s profesionálními hasiči a starosty postižených obcí. "Pomohli jsme přepravit pytle na stavbu hrází a zřídili jsme linku první psychické pomoci. Na dnešek zajišťujeme obědy pro domov důchodců v Heřmanově Městci. Máme připraveny týmy pro monitoring potřeb a týmy pro první psychickou pomoc – interventy," uvedl ředitel oblastního spolku ČČK Vratislav Příhoda. Obce od Českého červeného kříže dostaly nabídku oblečení, peřin, povlečení, a hygienických potřeb i lehátka pro zasažené občany. K dispozici budou i vysoušeče. "Lidé mohou se žádostí o pomoc volat na bezplatnou telefonní linku 800 477 774. "Sbírku sice nevyhlašujeme, ale v případě větší nabídky materiální pomoci (mimo oblečení) nás také můžete kontaktovat a my ji rozdistribuujeme do zasažených oblastí," dodal Vratislav Příhoda s tím, že jsou vítáni i dobrovolníci, kteří se mohou registrovat na www.pomahamechrudimsku.cz.