Podle učitelů chybí řediteli školy schopnost sebekritiky, jedná direktivně, nedá se s ním dohodnout a nepohodlné učitele šikanuje. „Velmi špatně komunikuje, důležité věci nedozvídáme přímo od vedení školy, ale z elektronicky ze sdílených dokumentů. Navíc se věci dozvídáme na poslední chvíli. Jednají s námi velmi nepříjemně, neférově a rozhodně ne otevřeně,“ vyjmenovává za učitelský sbor Tomáš Mucha, který na druhém stupni učí šestým rokem.

Přidávají se i další učitelé a asistenti, se kterými autor článku mluvil. Jméno nechtějí kvůli obavám z odvety zveřejnit. Podle nich vždy na vesnické škole panovala příjemná atmosféra. Ta je však dávno pryč a do školy se už netěší.

„Tohle je vesnická škola, která fungovala na osobním kontaktu, na dohodě. Minulý ředitel jednal z očí do očí, dnes se vše dozvídáme přes sdílené dokumenty. Snaží se nás rozdělit do menších kabinetů. Byli jsme zvyklí se scházet ve sborovně a tam vše řešit,“ říká další členka pedagogického sboru, která nechce zveřejnit své jméno a pokračuje: „Chtějí nás rozdělit, rozšiřují mezi nás pomluvy.“

To ředitel voděradské devítiletky Simon Schwab, který na školu nastoupil loni na začátku srpna poté, co vyhrál výběrové řízení, odmítá. „Po mém převzetí školy bylo nutné nastavit určité změny v řádu a pravidlech v souvislosti s dalším rozvojem školy a jejím bezproblémovým chodem. Řád a jeho dodržování je pro školu zásadní,“ odepsal Schwab na otázky autora článku. Ty si vyžádal elektronickou poštou a stejně na ně odpověděl.

close Základní školu ve Voděradech opouští prakticky celý původní učitelský sbor. info Zdroj: Deník/Jiří Fremuth zoom_in Základní školu ve Voděradech opouští prakticky celý původní učitelský sbor

Schwab tvrdí, že komunikace je standardní: „Komunikace probíhá prostřednictvím pravidelných porad, včetně provozních a metodických, a to i díky spolupráci a působení zástupkyně ředitele s pedagogickým sborem. Ředitelna je vždy pro všechny otevřená.“

Ze školy odcházejí všichni původní učitelé

První dala výpověď Lenka Nedvídková. „Začalo to tak, že jsem se na konci školních prázdnin dozvěděla, že v tomto školním roce nebudu pokračovat do druhé třídy s prvňáky, které jsem měla předtím. Prý jsem přísná, na děti křičím,“ líčí dlouholetá učitelka na prvním stupni. Na škole vyučovala 21 let. Podpořila ji i drtivá většina rodičů loňských prvňáků, která byla s jejím vedením výuky spokojená. „Pan Schwab si nevyslechl ani můj názor. Rodičům přitom řekl, že si vyslechl všechny strany a rozhodl se dát dětem i mně novou šanci,“ říká.

U dětí chtěla zůstat až do vypršení výpovědní lhůty, ale nakonec se její vztahy s novým ředitelem vyhrotily natolik, že skončila v půli října. „Personální obsazení je plně v kompetenci ředitele školy. Paní učitelka odešla na vlastní žádost,“ okomentoval odchod Lenky Nedvídkové ředitel Schwab.

V prosinci pak jmenoval novou zástupkyni Ivanu Přívratskou, která původně přišla na školu jako náhrada za Lenku Nedvídkovou do první třídy.

Postupně přišly od učitelů další výpovědi. „Poslední a největší vlna výpovědí přišla 28. května. Odchod ohlásilo jedenáct učitelů včetně mě a kuchařka,“ popisuje Tomáš Mucha. Ten ve Voděradech učí informatiku, tělesnou výchovu a zeměpis: „Stále jsme doufali, že se něco změní. Školu máme rádi, nechtěli jsme v tom děti a rodiče nechat. Věřili jsme, že se chytnou za nos, ale nestalo se tak.“

close Základní školu ve Voděradech opouští prakticky celý původní učitelský sbor. info Zdroj: Deník/Jiří Fremuth zoom_in Základní školu ve Voděradech opouští prakticky celý původní učitelský sbor

„Ne všichni učitelé odcházejí. Řada z nich je ve škole spokojená, při vzájemných komunikacích se mi jejich spokojenost potvrzuje. Někteří pedagogové se rozhodli odejít do jiného působiště, na vzniklou situaci jsem připravený, utvářím nový pedagogický sbor, aby příští školní rok byl zajištěný. Úsek základní školy projde restartem,“ komentuje Schwab hromadnou výpověď.

Rodiče zvažují, že jejich děti školu opustí

Se situací na škole není spokojená ani část rodičů. „V první třídě se změnila třídní učitelka třikrát za pět měsíců. Za paní Nedvídkové vše fungovalo perfektně, když pak první třídu převzala paní Přívratská, začaly být děti ve skluzu, dostávali jsme pozdě zadání domácích úkolů. Paní Přívratská několikrát nepřišla do hodiny, prvňáci tak byli ve třídě nějakou dobu sami,“ říká maminka, která si nepřeje zveřejnit jméno.

Škola měla v okolí skvělou pověst. Letos sem chodí 172 dětí a řada rodičů je vozí do Voděrad ze širokého okolí. „Změny v pedagogickém sboru se projevily na dětech. Syn se jednoho z nových učitelů bojí, netěší se do školy, dřív tam chodil rád,“ stěžuje si další maminka, tentokrát žáka z druhého stupně. Ani ona nechce zveřejnit jméno. Bojí se, že by se to odrazilo na chování vedení školy a nových učitelů k jejímu potomkovi.

Obě matky zvažují, že by děti daly v příštím roce na jinou školu, ale nechtějí je stresovat přechodem do nového prostředí a doufají, že se situace vyřeší.

Také Lenka Drozdíková si voděradskou devítiletku vybrala pro svá dvojčata díky jejímu renomé. „Jsem rozhodnutá dát syny na jinou školu. Půjdou na druhý stupeň, nechci je nechávat pod vlivem někoho, komu na té škole nezáleží,“ říká na adresu vedení školy. „Ještě v prosinci, když jsem začala mluvit o změně školy, tak nechtěli. Teď se situace otočila, chtějí pryč, nelíbí se jim atmosféra na škole,“ dodává rozhořčeně matka dvou páťáků.

close Základní školu ve Voděradech opouští prakticky celý původní učitelský sbor. info Zdroj: Deník/Jiří Fremuth zoom_in Základní školu ve Voděradech opouští prakticky celý původní učitelský sbor

Nespokojení rodiče se obrátili na vedení školy a když neuspěli, obrátili se na vedení Voděrad, tedy zřizovatele školy. Ale nedočkali diskuze, natož změny. Deník oslovil obec, ale starosta Michal Hejna byl zaneprázdněný a prostřednictvím úřednice z obecního úřadu si vyžádal otázky přes e-mail. Odpovědi na konkrétní otázky se redakce do zveřejnění článku nedočkala.

Na poslední chvíli starosta poslal krátký e-mail, ve kterém sděluje, že se rada obce bude situaci po poslední vlně výpovědí věnovat ve středu 5. června.

Nespokojení učitelé se obrátili v únoru i na Českou školní inspekci, Inspektorát bezpečnosti práce nebo odbor školství krajského úřadu. Ani tady ale zatím nepochodili.

Ředitel mění i dodavatele do školní jídelny

A nekončí jen učitelé. „Máme skvělou hlavní kuchařku, která tady vaří už 30 let. Vařilo se vždy z kvalitních, regionálních surovin. Pan ředitel do toho hodil vidle a vybral si dodavatele podle sebe, bereme teď většinu z Makra,“ stěžuje si vedoucí jídelny Simona Havrdová, která chce skončit v srpnu.

Školní jídelna je součástí školy. A tudíž je mojí povinností zajistit a kontrolovat její chod,“ říká o změnách Schwab.

Ze čtyř současných odchází i další kuchařka. „Ženským se z těch surovin nechce vařit, ztratily chuť do práce. Pan ředitel rozhoduje direktivně bez jakékoliv argumentace, diskuze. Prostě proto, že to řekl,“ uzavírá vedoucí kuchyně.