Podle zřizovatele muzea, kterým je Zlínský kraj, odborný zásah nesnese odklad. Součástí stavebních úprav bude také instalace speciálního protipožárního systému do zámecké věže, který při hašení využívá vodní mlhu. Práce přijdou na deset milionů korun.

Vsetínský zámek je jedním z pětice objektů patřících pod správu Muzea regionu Valašsko, příspěvkové organizace Zlínského kraje. První etapa rekonstrukce historické dominanty města se uskutečnila už v letech 2014 a 2015. Památka byla pro veřejnost uzavřená dlouhých devatenáct měsíců.

„Akce stála pětatřicet milionů korun. Kromě řady stavebních úprav bylo její součástí i zbudování nových depozitářů a vybudování stálé expozice,“ připomněl ředitel muzea Tomáš Vitásek.

Druhá etapa odstartovala loňskou renovací oken obvodového pláště zámku. Všech 108 oken dostalo moderní izolační dvojsklo, jež mnohem lépe brání úniku tepla a snižuje i propustnost UV záření. Modernizace stála 3,64 milionu korun.

„Čtyřicet procent pokryla evropská dotace, zbylých šedesát procent uhradil zřizovatel objektu Zlínský kraj,“ uvedl Vitásek.

V letošním roce se mimo jiné chystá oprava obou vstupů do zámku. Před hlavním vyroste nové pískovcové schodiště s bočními nájezdy z žulových kostek. Restaurátor rovněž opraví původní pískovcové sloupy. Boční vstup od budovy soudu pak dostane nová vrata v klasicistním stylu.

Velkou rekonstrukcí projde také chátrající zámecká zeď a v plánu je rovněž instalace zhášecího systému ve věži. Zajímavý bude tím, že nebude používat vodu, ale vodní mlhu.

„Mlha při požáru omezí plameny požáru a umožní bezpečně evakuovat návštěvníky, než dorazí hasiči. Na druhou stranu v případě planého poplachu nedojde ke zbytečnému vytopení celé zámecké věže a poškození dalších historicky cenných částí zámku,“ vysvětlil zástupce ředitele muzea Jan Marek.

Zmíněné úpravy, k nimž je třeba připočítat také plánované odvlhčení zdiva ohradní zdi v zámeckém parku, už schválili krajští radní.

„Práce mají za cíl předejít dalšímu poškození konstrukcí a zvýšit bezpečnost návštěvníků,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Momentálně se čeká na stavební povolení, pak přijde na řadu výběrové řízení na dodavatele stavby. Náklady se odhadují na 10 milionů korun.

S další rekonstrukcí zámku Vsetín se počítá i do budoucna.

„V plánu je oprava vnější fasády, vybudování výtahu v atriu či rozsáhlá úprava zámeckého parku. Práce budou pokračovat podle toho, jak budeme úspěšní při získávání financí od zřizovatele,“ nastínil ředitel Tomáš Vitásek.