Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava očekává před začátkem letního semestru návrat až čtyřiceti čínských studentů, kteří na univerzitě studují. Po příletu je na přechodnou čtrnáctidenní dobu v duchu hesla „safety first“ – bezpečnost především – umístí do izolace v jedné ze svých nevyužívaných budov v ulici Dr. Malého v Moravské Ostravě. 

Ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí bude univerzita sledovat, zda se u nich neprojeví příznaky koronaviruVe spolupráci s krajskou hygienickou stanicí bude univerzita sledovat, zda se u nich neprojeví příznaky koronaviru. 

VŠB-TUO má v ulici Dr. Malého v Moravské Ostravě, nedaleko kostela Don Bosco, komplex tří budov. Dlouhodobě jsou nevyužívané a vybydlené. Ve čtvrtek do nich však nastoupili údržbáři s jasným cílem – do soboty objekt připravit a dovybavit tak, aby zde mohli dočasně žít čínští studenti, kteří studují na VŠB-TUO. Rychlost jejich práce tak s trochou nadsázky připomíná bleskovou výstavbu nemocnice v koronavirem sužovaném Wu-chanu. 

Právě koronavirus je příčinou připravované karantény. Univerzita očekává přílet až čtyřiceti Číňanů, kteří na univerzitě studují a nyní pobývají ve své domovině (celkem na univerzitě studuje asi devadesát Číňanů, pozn red.).

„Dostali od nás informaci, aby se nevraceli zpět, dokud se situace ohledně nákazy v Číně nevyřeší a nedostanou ji tam pod kontrolu. Je otázka, kolik z nich může být přímo v postižené oblasti, odkud jsou zastavené lety, a kolik by se jich potenciálně mohlo i přes naše doporučení vrátit,“ řekla Deníku mluvčí VŠB-TUO Petra Halíková s tím, že i na tuto situaci je univerzita připravena.

Komplexní péče

Oněm asi čtyřiceti studentům univerzita do 30. června přerušila studium, případné navrátilce, u nichž by přerušení postrádalo smysl, by řešila individuálně. 

"Kdo by se přesto vrátil, bude pro dotyčného připraveno ubytování v budově v ulici Dr. Malého, kde budou čtrnáct dní v izolaci. Neměli by po tuto dobu opouštět budovu, bude pro ně zajištěno vše potřebné od dezinfekčních a toaletních potřeb až po potraviny,“ popsala Halíková, jak se univerzita o studenty postará po přechodnou inkubační dobu, během níž bude sledovat, zda se u nich neprojevují příznaky koronaviru. Díky internetu by se studenti mohli zapojit do vzdělávacího procesu.

„Budovy v ulici Dr. Malého byly vytipovány na základě principu předběžné opatrnosti a výsledku jednání vedení VŠB-TUO s vedením Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě k dočasnému využití pro účely ubytování čínských studentů – osob vracejících se z Čínské lidové republiky k pokračování studia,“ zní oficiální informace univerzity. Kolik studentů bude objekt skutečně využívat, není jasné. 

Ostravská univerzita odložila výměnné pobyty
Celkem šest studentů mělo do Ostravy přijet na výměnný pobyt. Ostravská univerzita (OU) však z bezpečnostních důvodů termín posunula. Pro jiné studenty z Asie však žádná opatření nezavedla. „Řídíme se doporučením epidemiologa. Je nutné nezaměňovat Čínu a zbytek Asie. Nechceme vyvolávat paniku,“ řekl médiím mluvčí OU Adam Soustružník s tím, že univerzita svým zaměstnancům a studentům nedoporučuje ani vycestování opačným směrem, tedy z Ostravy do Číny, což nyní má zvažovat jeden čínský student.