Bylo kolem desáté hodiny večerní, obyvatelé ulice U Pazderáku zasedli k televizi, aby sledovali český film Pupendo. Na obloze ani mráček, bezvětří, nepršelo, ani se neblýskalo. Pohroma přišla doslova „z čistého nebe“.

„Syn si zaléval čaj v kuchyni, která má okna k sousedovi, když se ozvala ohlušující rána. Žádný záblesk, nic, jen ohlušující rána, po které nám zalehly uši, takže jsme vůbec netušili, co se stalo,“ říká sousedka, shodou okolností příbuzná postiženého majitele domku. „Vzápětí syn spatřil, jak se na náš dům valí souvislá stěna střešních tašek, která až k nám naštěstí nedoletěla,“ řekla. Podle zpráv byl výbuch slyšet na vzdálenost až pěti kilometrů.

Přijíždím do Dolních Břežan odpoledne po noční události a zastihuji Lubomíra Kotka, majitele domku, na zápraží, kde si na chvilku odpočinul při odklízecích pracích. Všude na zahradě jsou zbytky střešních tašek, cihel a poškozených věcí. Na střeše přilehlé garáže leží přeložka komínu. „Ta váží skoro sto kilogramů,“ upozornil Kotek. Na střechu domku, nedávno renovovanou, je také smutný pohled. Zeje v ní díra, kterou by prolétlo hned několik Faustů.

Majitel domku mi ukazuje součástku z komína, která na jeho vrcholu držela hliníkové vyvložkování. „Tu jsme našli o několik domů dále,“ popisuje sílu výbuchu. Doma naštěstí tou dobou nebyl. „Blesk zřejmě zajel do komína po kovové vložce, protože plynový kotel je uzemněný, a uvnitř vybouchl,“ pokouší se zrekonstruovat časovou posloupnost události. „Ještě, že jsme nebyli doma, protože výbuch vyrazil suť i do koupelny, kde bychom tou dobou nejspíše právě bývali byli,“ uvedl. Komín zmizel a zavalil sutí horní část baráku.

Elektrické vedení je zničené

Blesk nepoškodil jenom stavbu domku, ale vypálil i veškeré elektrické rozvody, dokonce i zazděné dráty už dlouho nepoužívané pevné telefonní linky. Výboj dorazil dokonce až do „kapličky“ elektrického připojení před barákem, kde se pojistky a její zařízení prakticky rozpeklo.

Jaký je asi odhad finančních škod? „Asi bude značný, protože výbuch zničil všechny elektrospotřebiče v baráku, dokonce i můj profesionální notebook, který používám jako fotograf,“ odpověděl majitel domku.

Bylo na něm znát, že největší šok už překonal. Na zápraží leží na stolku baterka, nyní životně důležitý přístroj, a láhev alkoholu, kterým se v noci posiloval. „Pracuji v televizi jako redaktor kriminálních zpráv a různých takových událostí, která nyní postihla i mne, takže se tu sjeli všichni moji kolegové i z konkurenčních televizí,“ usmívá se, byť poněkud hořce.

Mluví o velkém štěstí, že kulový blesk dům nezapálil. „To by mi to vytopili ještě hasiči,“ nachází alespoň něco pozitivního ve své těžké situaci. „Ale znalec od hasičů, kteří přijeli, mi řekl, že něco podobného ještě neviděl,“ řekl, ale dodal, že pamětníci z Dolních Břežan už v obci napočítali tři kulové blesky.

Jako varování pro váhavé může posloužit informace, že dům nebyl bohužel pojištěný.

Čtěte také: Kulový blesk? Stále velká neznámá