Prťka tedy vydrží v pražské zoo už jen do konce března. Pak odjede do největšího národního parku v Ázerájdžánu (i na celém pohoří tvořící jižní hranici Ruska) s názvem Shahdag. Kavkaz byl totiž historicky posledním útočištěm zubrů. „Zoo Praha i tímto způsobem podpoří mezinárodní projekt, který si klade za cíl založit zdravou a životaschopnou populaci zubrů v tomto pohoří,“ uvedla Helena Petáková z publikačního oddělení Zoo Praha.

Na projektu, který započal v roce 2017, se podílí několik státních i odborných institucí, shromáždění jedinců určených k transportu letos zajišťuje německá zoo Tierpark Berlín. Zubřice Prťka z Prahy tak nejprve odjede tam. „V Berlíně zůstane čtyři až pět týdnů a poté bude společně s dalšími zubry z jiných evropských zoo transportována do národního parku Shahdag v severovýchodním Ázerbájdžánu,“ popsala Petáková s tím, že zvířata nejprve poletí do Baku a pak je nákladní auta dopraví na místo určení.

Poslední útočiště zubrů
Pohoří Kavkaz bylo historicky posledním útočištěm zubrů. Zatímco v Bělověžském pralese byl poslední zubr zastřelen v roce 1919, na Kavkaze se tak stalo o několik let později - v roce 1927. Zubři však přežili v péči člověka. Do roku 1952 probíhaly především snahy o jejich rozmnožování a zachování v lidské péči, později se snahy začaly soustředit i na založení volně žijících stád. V současnosti žije v péči člověka kolem 1600 zubrů, v přirozených nebo polopřirozených podmínkách kolem 3500 zubrů.

Jako první odcestuje na Kavkaz asi dvacet jedinců během letošního roku, v letech 2020 a 2021 je naplánován transport další dvacítky zubrů. Počítá se s tím, že projekt pak bude pokračovat dál. „Reintrodukční zařízení pro zubry se nachází ve východním cípu národního parku a bylo zřízeno v roce 2018. Zařízení zahrnuje aklimatizační ohradu o rozloze asi dva hektary, odstavné výběhy, kam lze zvířata oddělit, a částečně oplocenou vypouštěcí ohradu o rozloze asi dvě stě hektarů. Plocha národního parku, kam budou zubři nakonec vypuštěni, je 130 tisíc hektarů,“ informovala Zoo Praha v tiskové zprávě.

Odborníci budou aktivitu zubrů v národním parku monitorovat třemi způsoby: sledováním stop ve sněhu, pomocí fotopastí a minimálně pět zvířat bude označeno obojky pro satelitní sledování. S českou zástupkyní v tomto projektu se přišli v nedělním krásném počasí rozloučit kromě Freimanové s Koptou také kurátorka chovu kopytníků Irena Schneiderová, moderátor akce Jan Petera a také fanoušci.

Zoo Praha samozřejmě při té příležitosti připomněla kultovní hlášku: „Vydrž, Prťka, vydrž!“ Ovšem na velkoformátové fotografii se už skvěl rozlučkový nápis: „Adieu, Prťka!“ Jejími rodiči jsou samice Boženka a samec Tipito, který pochází shodou okolností z německého Tierparku Berlín.