Hodnota vstřícnosti průmyslové lakovny v České republice směrem k organizaci, která pomáhá lidem na Vsetínsku překlenout těžké chvíle provázející stáří, převýšila sto tisíc korun.

„Renovovali jsme na naše náklady oplocení kolem celého areálu, lavičky v parčíku u domu a přilehlých částech objektu, lazurou jsme ošetřili a připravili desky pro spojovací můstek mezi Domovem Jabloňová a zahradou,“ přiblížila Iva Adámková, koordinátorka pomoci, která se na zvelebení areálu také aktivně podílela.

Barvu na některé části opravovaného venkovního zařízení nenanášeli řemeslníci na místě samém.

„Zvolili jsme náročnější variantu spočívající v rozebrání jednotlivých dílů, například plotu, a odvezení do našeho závodu,“ poznamenala vedoucí oddělení výzkumu a vývoje Veronika Fialová.

„To proto, že tady jsme mohli použít kvalitnější barvy a technologii zaručující delší dobu trvanlivosti nátěru,“ dodal technolog lakování a místopředseda představenstva Milan Hajdík.

Podobnou pomoc zajišťovala lakovna poprvé.

„Je to dobrá praxe i vhodná forma pomoci také pro další firmy. Není potřeba dávat jen peníze. Tam, kde je to alespoň trochu možné, mohou donátoři pomoci tím, co vyrábí, co umí. Prostě tím, co je jim, jak se říká, vlastní,“ dodala marketingová specialistka firmy Kateřina Jašková.

Souhlasí s ní ředitel Diakonie Vsetín Dan Žárský.

„Zaměstnanci lakovny se do renovací pustili s velkou důkladností. Senioři, kteří využívají zahradu při Domově Jabloňová a Vyhlídka, výsledky jejich práce mají každý den před očima a využívají je,“ řekl šéf vsetínské Diakonie.

A co na to ti, kterým je pomoc lakovny určena především?

„Lavičky jsou krásné, jako nové. A plot? Ten je taky jako nový, opravdu. Jsem ráda za tak krásné prostředí,“ řekla klientka Domova Vyhlídka Marta Juříčková.

Firma Hajdik finančně podporuje Diakonii Vsetín od roku 2016. „Tentokrát však získala naše spolupráce další rozměr mající podobu času jejich zaměstnanců. Jsme za to moc vděční,“ neskrývala vděk vedoucí marketingového oddělení Diakonie Vsetín Jana Najtová.