O jejím pohnutém osudu vypráví kniha Jiřího Kupky Krvavé jahody: Krutý osud Češky, která zažila osmnáct let ponížení v ruských gulazích. Uskuteční se dvě přednášky, první v 10 hodin v sále ZUŠ pro gymnázium a veřejnost, druhá od 18 hodin v městské knihovně.