Katastrofa ze 3. ledna 1934 patří k největším tragédiím v severních Čechách. V 16 hodin a 45 minut došlo v lokalitě Nelson III k výbuchu uhelného prachu. Otřásla se země a z těžních věží dolu vyšlehly plameny. V okamžiku exploze byla pod zemí celá odpolední směna.

V peklo se v minulosti proměnil i havířovský důl Dukla:

Ze 146 havířů, kteří na ní byli, přežili jen čtyři. Další dva horníci zahynuli při záchranných pracích. Pohřbu prvních 13 vyproštěných těl se tehdy zúčastnilo na 80 tisíc lidí. Poslední oběť vyprostili ze šachty až o čtyři roky později, stejnou dobu probíhalo vyšetřování.

Důl Nelson na hnědé uhlí byl vybudován v roce 1876. Po tragédii byla těžba obnovena až v roce 1941, důl se zavřel v roce 1969.

V Oseku si tragédii každoročně připomínají. Pieta mimo jiné poukazuje také na to, že hornictví je stále těžké a rizikové povolání. Letos se pietní akt v areálu cisterciáckého klášteru uskuteční v sobotu 6. ledna. Lidé se u pomníku Nelson sejdou v 10 hodin.