Podle generálmajora Jaromíra Zůny je zřízení nového praporu důležité nejen pro město, ale také pro armádu a její další rozvoj. V Rakovníku by mělo za zhruba 8 let sloužit až devět set vojáků. Přípravy odstartovaly už dříve, kdy se opuštěný areál začal oživovat.

„Dnešním dnem oficiálně zahajuje Armáda České republiky výstavbu útvaru logistiky zde v Rakovníku. Myslím si, že je to velice příhodné historicky, protože je to to, o co generál Štefánik svým životem a svými činy celý život usiloval. O naši státnost, o náš stát, o jeho bezpečnost. Rozhodnutí o výstavbě nového praporu v Rakovníku je velmi významné pro město, ale i Armádu České republiky, která může rozvíjet své vojenské schopnosti. Výstavba praporu je prioritou armády a vynaložíme maximální úsilí k tomu, abychom naše ambice a plány společně s městem Rakovník naplnili,“ nechal se slyšet v úterý dopoledne generálmajor Jaromír Zůna.

Rakovničtí občané rozhodnutí o návratu vojáků vítají, ovšem skeptičtí jsou trochu k termínu návratu. „Co jsem četl, tak už se několikrát návrat odsunul. Teď mi říkáte, že začalo oficiálně. Uvěřím, až půjdu kolem kasáren a uvidím tam vojáky. Jestli se toho tedy dožiji,“ řekl v úterý Deníku Petr Tůma.

Rozhlehlý vojenský areál v Rakovníku by měl sloužit jako logistické zabezpečovací centrum. V roce 2026 by zde mělo sloužit až devět set vojáků. Kromě toho by areálu mělo být k dispozici až čtyři sta kusů vojenské techniky. Armáda České republiky počítá v souvislosti se vznikem nového praporu s výdaji až 4,5 miliardy korun. Nový vojenský logistický prapor bude mimo svých povinností také poskytovat servis pro spojenecké jednotky, které přejíždějí přes území České republiky – jedná se například o americké konvoje, které se přesouvají z německých základen na vojenské cvičení do Pobaltí.

„Posílení schopností ozbrojených sil a spolupráce v Evropě vyžaduje posílení logistické podpory. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli vybudovat v Rakovníku zmíněnou jednotku,“ řekl před časem zástupce náčelníka Generálního štábu brigádní generál Miroslav Hlaváč.

Vojenský útvar by měl vzniknout 1. ledna 2023, ovšem plné operační schopnosti bude jednotka připravena o tři roky později, kdy dojde také k navýšení počtu vojáků. V první fázi by se tak jednotka měla být schopna postarat o zhruba 250 zahraničních vojáků a 100 kusů techniky. O tři roky by to mělo být až 2000 vojáků a 900 kusů techniky.

Odhalení pomníku

V úterý dopoledne se před rakovnickým vojenským areálem uskutečnilo slavnostní odhalení pomníku generála Milana Rastislava Štefánika, jenž pro naši vlast vykonal velmi mnoho činů.

Ve městě Rakovník se za posledních devadesát let jedná o třetí akt. Poprvé byl pomník Milanu Rastislavu Štefánikovi odhalen 5. 5. 1929 v místech, kde dnes stojí Mateřská škola V Hradbách. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byl zničen.

Podruhé byl pomník odhalen a po generálu pojmenována kasárna 3. 5. 1947. Ovšem v roce 1948 byl opět zničen. „Dnes tu tedy stojíme potřetí a mám jedno trošku neskromné přání, aby toto místo už nikdy nepodlehlo strachu mocných, ale aby bylo trvalou vzpomínkou na muže, který si to nepochybně zaslouží,“ řekl starosta Pavel Jenšovský.