Oslovení ředitelé několika škol na Kutnohorsku se shodují, že známky na letošním vysvědčení nebudou nijak 'hrotit' - hlavním vodítkem bude pololetní vysvědčení, které si děti mohly vylepšit aktivním zapojením během distanční výuky. „Z 'výchov' dostanou všichni studenti na vysvědčení jedničky. Zároveň nechceme nechat nikoho propadnout,“ řekl ředitel kutnohorského Gymnázia Jiřího Ortena Vladislav Slavíček.

Velkou otázkou je také to, z čeho žáky hodnotit: zda pouze ze známek, které dostali ještě před koronavirem, nebo i z práce, kterou museli školáci zvládnout na dálku. Jak uvedla ředitelka kutnohorské ZŠ T. G. Masaryka Zdenka Mačinová, pro učitele je v tomto ohledu klasifikace velmi obtížná.

„Nedokážeme určit, nakolik děti pracovaly během krize samy a nakolik za ně některou práci odváděli rodiče,“ uvedla. Škola proto přistoupí ke kombinovanému hodnocení - na vysvědčení děti dostanou známky a spolu s nimi i komentář, který zhodnotí jejich účast na výuce na dálku.

Tento způsob hodnocení letos uplatní také v Křeseticích. Slovní hodnocení budou uplatňovat u žáků se speciálními potřebami, ostatní děti dostanou na vysvědčení známky. „Prvňáčci a druháčci pak navíc nad rámec známek dostanou od své paní učitelky i slovní hodnocení,” uvedla ředitelka křesetického vzdělávacího zařízení Soňa Pavlíková.

Jen známky pak budou na vysvědčení dávat v Základní škole ve Vlastějovicích - jednotřídce, kde se distanční výuky účastnili všichni žáci a pedagogové byli v kontaktu i s jejich rodiči. „Hlavním důvodem bylo, že klasické známkování škola po dohodě s rodiči uplatňovala i v době distanční výuky, která probíhala po Skypu,“ řekla Olga Sýsová, ředitelka školy. Při sestavování vysvědčení tak vycházeli ze známek získaných před uzavřením škol, i těch z distanční výuky.

Pro klasické hodnocení formou známek se rozhodli také ve Zruči nad Sázavou. „Mimo to je ale naše škola zapojená do projektu formativního hodnocení a působí u nás i skupinka pedagogů, kteří tento typ přístupu zkoušejí uplatňovat v rámci výuky. Slovní zpětná vazba byla pak výrazněji využívána v době distanční výuky,“ podotkla ředitelka I. Základní školy ve Zruči nad Sázavou Ivana Stará.

Tradiční postup známkování si podle ní škola zvolila proto, že jsou na něj děti zvyklé a je pro ně srozumitelný. Zároveň jsou podle odborníků schopné známky vnímat symbolicky, jelikož se jim pravidelně dostává i slovní zpětné vazby. Formativní hodnocení zkoušejí i někteří učitelé na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře - dílčím způsobem tak hodnotí během roku, na závěrečném vysvědčení se pak ale i zde objeví tradiční známky.