Výstava Václav Havel na Mělníku mapuje prostřednictvím fotografií návštěvu prezidenta, která se uskutečnila 7. října 1998, a zároveň připomíná osobnost Václava Havla, který se výjimečným způsobem zasloužil o svobodu a demokracii v České republice.

Výstava nabízí kromě fotografií Martina Pitharta, který se zúčastnil slavnostní vernisáže, Michala Doležala a video reportáže Kralupského televizního zpravodaje, které dokumentují prezidentův pobyt na Mělníku, také prohlídku fotografických publikací předních českých fotografů. Obsáhlé fotografické knihy, které jsou součástí expozice, jsou autentickým svědectvím nejen o životě Václava Havla, ale také o době před 30 lety.

Výstavu Olga Havlová a Výbor dobré vůle uvedla ředitelka Nadace Olgy Havlové Monika Granja, která během svého krátkého projevu zmínila, že nebylo vůbec jednoduché sehnat fotografie Olgy Havlové, protože se nerada fotila. Pro ni byla důležitá práce nikoliv propagace či dokumentace projektů. Ředitelka nadace podotkla, že obě výstavy jsou vlastně po dlouhé době zároveň setkáním Václava a Olgy Havlových.

Expozice Olga Havlová a Výbor dobré vůle připomíná zakladatelku organizace a poukazuje na její významnou charitativní činnost. Po zahájení výstavy mohli návštěvníci shlédnout film Olga – dokument Miroslava Janka z roku 2014.

Obě výstavy, které jsou pořádány k 30. výročí sametové revoluce, je možné zhlédnout až do 4. ledna 2020.

Marta Dušková