Exponáty se do města vrací po sto padesáti letech. Blanenští si je vypůjčili z depozitáře Naturhistorisches museum ve Vídni. „V osmdesátých letech devatenáctého století musel Wankel Blansko opustit a pro nálezy neměl v novém bydlišti místo. Prodal je do Vídně,“ vysvětlila ředitelka muzea Pavlína Komínková.

Do Česka se část sbírky dostala dvakrát. Poprvé to bylo při putovní výstavě u příležitosti výročí Wanklových objevů v Býčí skále. Exponáty lidé obdivovali v Národním muzeu v Praze a v Moravském Zemském muzeu v Brně. Podruhé pak v roce 1995 znovu v Brně. „V takovém množství však ještě vystavené nebyly,“ doplnila ředitelka.

Zástupci blanenského muzea oslovili vídeňské kolegy již na konci roku 2016. Loni v květnu se do rakouského depozitáře vypravil muzejní archeolog Marek Novák a vytvořil seznam pro expozici v Blansku. „Podařilo se nám přivézt zhruba sto padesát předmětů. Nejstarší jsou ze starší doby kamenné. Jedná se většinou o štípané nástroje z pazourku a křišťálu,“ přiblížil Novák. Nejmladší dovezené předměty pak pochází z mladší doby bronzové.

Wankel se jako badatel nesoustředil jen na konkrétní období. Zkoumal mnoho lokalit i mimo Moravský kras. „Jeho sbírky čítají třicet tisíc kusů. Ne všechny však byly archeologické,“ dodal vědec.

Exponáty v Blansku zůstanou rok. Pak se opět vrátí do Vídně. „Přidáváme je ke stále k expozici nazvané Cesta do pravěku Blanenska. Pro návštěvníky výstavu otevřeme sedmadvacátého února,“ prozradil Novák.

Šanci prohlédnout si předměty dostanou i blanenští školáci. „S několika třídami z nižších ročníků se do muzea chystáme. Souvisí to s probíranou látkou v dějepisu,“ řekl ředitel Gymnázia Blansko Radek Petřík.