„Mezi druhy, které to odnesly nejvíce, jsou parmy, ostroretky nebo jelec tloušť. Uhynuli ale i candáti, štiky a sumci - z Bečvy u nemocnice jsme třeba vylovili uhynulého candáta, který vážil kolem čtyř kilogramů. Na naší části toku otrava zasáhla hlavně větší a starší ryby, zatímco mnohé plůdky přežily,“ popsal předseda Českého svazu rybářů v Přerově Alexander Majer.

Přestože přerovští rybáři vyzvali dobrovolníky, aby jim pomohli s úklidem, zájem byl minimální.

Úhynulé ryby v řece Bečvě u Hranic, 21. září 2020
Kyanid zcela narušil ekosystém Bečvy. Mrtvých ryb je už přes 30 tun

„Požádali jsme veřejnost o pomoc, ale nakonec pomáhali jen staří a věrní rybáři, kteří mají přes sedmdesát let. Sbírali jsme na loďkách uhynulé ryby v úseku od oseckého splavu až po Přerov, ale když začala v sobotu stoupat Bečva, museli jsme práce přerušit,“ dodal.

Přestože Bečva v Přerově nebyla zdaleka tak zasažená jako v Hranicích nebo Lipníku, bude trvat roky, než se stav řeky upraví.

„Léta naší práce jsou pryč a jediné, co nás těší, je, že jakýsi život na našem revíru zůstal. V Přerově se Bečva rozšiřuje, a tak bylo vidět, že uhynulých ryb bylo v úseku od lávky U loděnice až po jez méně. V polovině října bychom chtěli provést zarybnění,“ nastínil.

Déšť zvedl hladinu na první stupeň

Podle posledních rozborů vzorků vody z Bečvy a Moravy, které odebraly laboratoře Povodí Moravy, klesly koncentrace kyanidu na úroveň, která by už neměla představovat riziko pro vodní a na vodu vázaná společenstva.

„Z výsledků monitoringu v jednotlivých dnech vyplývá, že vlivem ředění a probíhajících přírodních procesů koncentrace kyanidů postupně klesaly až k hodnotám takzvané meze stanovitelnosti. Ke snižování koncentrace docházelo díky včasným manipulacím na jezech a zvyšování odtoků z vodních nádrží Bystřička, Slušovice a Fryšták. Znečištění kyanidem, které postupovalo z Bečvy do Moravy, se tedy podařilo dostatečně naředit,“ shrnul mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Odstraňování následků masivního úhynu ryb v řece Bečvě v Hranicích, pondělí 21. září 2020
Objasněno. Tisíce ryb v Bečvě otrávil kyanid. Případem se zabývá kriminálka

Monitoring ukázal, že ani další biologické a chemické ukazatele nedosahují v měřených profilech nadlimitních hodnot.

„Po zvýšení odtoků z vodních nádrží přispěly ke zlepšení situace i dešťové srážky, které během pátku a soboty přecházely přes území Moravy. Povodí Moravy je využije k doplnění zásob vody v nádržích, které přispěly k likvidaci ekologické havárie,“ řekl.

Hladina Bečvy se v sobotu kvůli vytrvalým srážkám zvedla a v Teplicích platil první stupeň povodňové aktivity. V neděli už se ale průtok snížil.

Týden s následky otravy

Masivní úhyn ryb na čtyřicet kilometrů dlouhém úseku řeky Bečvy zaměstnává rybáře, hasiče, vodohospodáře a policii týden. Rybáři už z vody vylovili přes třicet tun uhynulých ryb.

Podle České inspekce životního prostředí otrávily ryby kyanidy a kriminalistům, kteří ekologickou havárii šetří, se už podařilo najít výpusť, ze které do Bečvy jedy unikly.

Rybáři nakládají leklé ryby z řeky Bečvy 21. září 2020 v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku.
Z Bečvy odvezli rybáři do kafilerie 20 tun otrávených ryb. Škody jdou do milionů

Nález zdrojového kanálu policie v sobotu oznámila na svém twitteru. Policisté teď hledají, která z firem, napojených na výpusť, jed do vody pustila.

„Vsetínským kriminalistům se podařilo zjistit vyústění kanálu, ze kterého kyanid do řeky vtekl. Na tento kanál je napojeno mnoho společností a kriminalisté nyní zjišťují, ze které mohla nebezpečná látka do řeky uniknout,“ uvedla v sobotu odpoledne policie.

Ryby začaly v Bečvě hynout minulou neděli. Otrava zasáhla úsek od Choryně u Valašského Meziříčí až po Přerov.