Internetový a mobilní turistický průvodce o zajímavostech na území od Jeseníku přes Bruntál až po Moravskoberounsko je v provozu. Místní akční skupina Nízký Jeseník právě ukončila projekt, umožňující zájemcům získávat turistické zajímavosti od Jeseníků až po jejich podhůří prostřednictvím moderního informačního systému.

Systém propagující Jeseníky a okolní regiony obsahuje komplexní soubor informací a dat o historických, kulturních a přírodních zajímavostech regionu včetně informací o základní turistické infrastruktuře. Uživatelé si v něm najdou potřebné turistické trasy, cyklotrasy, lyžařské trasy a základní objekty služeb cestovního ruchu.

Nově spuštěný webový portál www.regtim-jeseniky.cz nabízí veškeré shromážděné informace o regionu. „Informace jsou prezentovány s využitím interaktivního mapového podkladu pro efektivní a účelnou propagaci cestovního ruchu ve vybraném regionu,“ uvedl Pavel Kolář, manažer Místní akční skupiny Nízký Jeseník. Webový portál doplňuje a částečně nahrazuje standardní prostředky, jimiž jsou info tabule, kiosky, tištěné prospekty a publikace.

Moderní prezentace regionu

Součástí služby je i mobilní průvodce ve formě aplikace pro mobilní telefonní přístroje, který zajišťuje inovativní a moderní způsob prezentace regionu s využitím shromážděných dat a na základě nejmodernějších technologií GPS, GPRS. Aplikace je zdarma ke stažení na webovém portálu www.regtim-jeseniky.cz.

Kdo tak často a rád nesurfuje po internetu, může se pro bližší informace obrátit na turistická informační centra v Horním Benešově, Moravském Berouně, či na obecní úřady. Všude tam s aplikací pomohou. „Komplexní informaci získáte i v kanceláři Místní akční skupiny Nízký Jeseník v Bruntále, na Zámeckém náměstí 4,“ doplnil Pavel Kolář.

Šanci získávají v rámci projektu také ti, kteří by se rádi stali jeho součástí, a kteří by rádi do systému nechali nahrát údaje o své vlastní firmě nebo organizaci. V systému mají možnost poskytovat zprávy o existujících nebo připravovaných zajímavostech.
„Staňte se i vy součástí tohoto moderního pomocníka,“ vyzval Kolář.

Co se týká Místní akční skupiny Nízký Jeseník, jejím cílem je aktivizovat subjekty působící na území mikroregionu a naučit je komunikovat, spolupracovat, plánovat a poté realizovat projekty místního rozvoje, rozvíjet aktivní místní partnerství.