Tříkrálová sbírka v Praze pro rok 2019. Infografika.Tradiční tříkrálová sbírka Charity ČR začala hned na Nový rok a koledníci obcházeli domácnosti, firmy a úřady do 14. ledna. „Chceme poděkovat všem dárcům za jejich štědrost a důvěru. Díky jejich podpoře může Charita podpořit konkrétní sociální služby pro seniory, lidi s postižením, rodiny s dětmi v tísni, lidi bez domova a pro ty, kteří se ocitli na okraji společnosti,“ uvedla Jarmila Lomozová z Arcidiecézní charity Praha.

Každá pobočka Charity, která se do sbírky zapojila, předem zveřejnila záměr, na nějž chce výtěžek použít. Letos jde nejčastěji o výlety a vánoční dárky pro osamělé seniory, letní tábory i volnočasovou zábavu pro děti ze sociálně slabých rodin a dále financování sociálních služeb.

Farní charita v Modřanech chce peníze využít na provozování humanitárního šatníku, Kongregace sester boromejek z výtěžku zaplatí ošetření v nemocnici pro pacienty bez pojištění a studenti křesťanského gymnázia z Hostivaře vybírali na nové vybavení do školního klubu.

Některé pobočky se rozhodly pomoci adresně konkrétní osobě či rodině. Například organizace ze Stodůlek chce přispět na dlouhodobou psychoterapii rodině s autistickým chlapcem, který zároveň trpí ADHD. Farnost Panny Marie Sněžné věnuje výtěžek rodině, jež přišla o domov při požáru. Jednotlivé pobočky mohou na své plány použít 65 procent z darů odevzdaných do pokladniček jejich koledníků. Zbytek se dělí tak, aby se dostalo i na krajské, celonárodní a zahraniční projekty.

Padne loňský rekord?

„Máme radost nejen z toho, že sbírka vzbudila ve společnosti takovou ochotu k solidaritě s potřebnými, ale také z toho, že se do sbírky zapojilo tolik dobrovolníků – koledníků, kteří šli mezi lidi s vánočním poselstvím,“ doplnila Lomozová.

Celorepublikově je odpečetěno už přes 90 procent pokladniček, které vynesly prozatím 111,3 milionu korun. Dalších 1,2 milionu věnovali dárci během tříkrálového koncertu. V loňském roce byl celkový výnos sbírky rekordních 116,3 milionů korun, z toho v Praze lidé dali do pokladniček přes 3,3 milionu.