„Stále se věnujeme náboru a zaměřujeme se na uchazeče, kteří vnímají policejní profesi jako možnost celoživotního uplatnění,“ řekl Dušan Žďárský, vedoucí mladoboleslavského územního odboru.

Nejvíce policistů chybí na obvodním oddělení přímo v Mladé Boleslavi nebo u dopravní policie. Personální problémy však trápí i jiné lokality, kde sídlí další obvodní oddělení, v Mnichově Hradišti a Benátkách nad Jizerou. „Vzhledem k současnému výraznému zlepšení platových podmínek věříme, že se personální podstav nebude prohlubovat a podaří se nám volná služební místa zaplnit,“ řekla policejní mluvčí Lucie Nováková.

Největší, nikoli ale nejlepší motivací k práci jsou obecně peníze a systém benefitů. Tento fakt si také u státní policie dobře uvědomují, a tak vedle náborového příspěvku sto padesát tisíc korun nabízejí novým uchazečům zajímavé podmínky a možnosti.

„Budoucím policistům nabízíme kariérní růst a další vzdělávání s možností studia na vyšších odborných školách a vysokých školách,“ vysvětlil Žďárský. 

Šéf policistů na Mladoboleslavsku dále poukázal na to, že podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů mají déle sloužící policisté nárok na čtrnáctidenní ozdravný pobyt formou lázeňské péče nebo tělesných rehabilitačních aktivit. Dále mají řadu výhod, například šest týdnů dovolené, příspěvky na kulturní a sportovní akce, možnost bezúročných půjček, příspěvky na penzijní a životní pojištění, možnost poskytnutí služebního volna nebo bezplatné psychologické péče.

Při odchodu ze služebního poměru mají policisté nárok na odchodné a výsluhový příspěvek. „Co se týká platových podmínek, tak v loňském roce došlo dvakrát k navýšení základního tarifu o deset procent, čímž se platové podmínky u policie výrazně zlepšily,“ sdělil Žďárský. „Služební příjem při nástupu, včetně všech příplatků, dosahuje k 22 tisícům hrubého. Po ukončení základní odborné přípravy, po jednom roce, služební příjem činí téměř 26 800 korun hrubého,“ dodal.

Policistou se může stát občan České republiky, starší osmnácti let, který je bezúhonný, má úplné středoškolské vzdělání, není členem žádné politické strany, nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a úspěšně absolvuje přijímací řízení, kde se zkoumá jeho fyzická, zdravotní a duševní způsobilost k výkonu služby.

A právě to je, zdá se, hlavní kámen úrazu. Psychotesty totiž rozhodně neprojde každý.

„Zatímco fyzická připravenost se dá zdokonalit, největším úskalím přijímacího řízení je psychologické vyšetření, kde řada uchazečů neuspěje,“ potvrdil Žďárský.

Uchazeči se mohou hlásit každý všední den v době od 7 do 15.30 hodin na územním odboru policie, který sídlí v Boleslavské ulici 1164 v Kosmonosech, případně emailem na adrese: petra.benesova2@pcr.cz

Bližší informace lze získat také na telefonních číslech
727 966 477
974 877 400
974 877 629