Reklamní pylon pro nákupní zónu instalovali montéři v ulici ČSA na jaře 2022. Investor jej však nechal vybudovat v rozporu se stavebním povolením. Jednak je větší, a také je posunutý o několik metrů. Ústí tak do něj přechod. Vodicí linie pro slepce na přechodu i v jeho okolí míří přímo do masivní ocelové konstrukce. „Stojí tu skoro dva roky, pořád je okolo plot a už dlouho se tu nic neděje. Ten poutač to tady akorát hyzdí. Dávno říkali, že ho odmontují, ale pořád tady trčí. Nechápu to,“ poznamenal Jiří Špaček, který místem pravidelně chodí.

Nebezpečné reklamní plochy v blízkosti silnic měly být odstraněny už před lety, některé u nich ale zůstávají dál. Snímek pochází ze Znojemska
Boj s billboardy u dálnic a silnic pokračuje. Vlastníci se odstranění vyhýbají

Stavební úřad v Zábřehu nařídil odstranění stavby. Proti tomu se investor odvolal ke krajskému úřadu. Ten však odvolací řízení přerušil poté, co investor požádal o dodatečné povolení stavby. Toto řízení vede opět úřad v Zábřehu.

Zmizí dřív černá stavba, nebo přechod?

„Stavební úřad v Zábřeze chtěl odstranit stavbu. Nicméně krajský úřad nás nepodržel a řekl, že stavebník musí dostat šanci ji dodatečně povolit. Takže běží řízení o dodatečném povolení stavby,“ shrnul starosta Zábřehu František John.

Investor navrhl situaci vyřešit odstraněním přechodu pro chodce, respektive jeho změnou v místo pro přecházení. Policie České republiky s takovým řešením souhlasí.

„Z pohledu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a s tím spojené povinnosti řidičů a chodců před místem pro přecházení bude toto řešení pro jejich bezpečnost vhodnější,“ stojí ve stanovisku policie ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, které má Deník k dispozici. Zatímco na přechodu má řidič povinnost umožnit chodci nerušené a bezpečné přejití vozovky, u místa pro přecházejí taková „přednost“ neplatí. V praxi by z místa zmizely modré značky označující přechod a z vozovky zebra.

Město bude bojovat za odstranění pylonu

Město Zábřeh podle svého starosty dlouhodobě usiluje o zajištění větší bezpečnosti pro chodce, cyklisty i řidiče rekonstrukcí chodníků, přechodů křižovatek či budováním cyklopásů a cyklostezek. „Nevhodně umístěný reklamní pylon by znamenal poutání pozornosti na reklamy a tím i menší pozornost věnovanou dopravní situaci, tedy menší bezpečnost. Umístění pylonu v přechodu je samozřejmě taktéž naprosto neakceptovatelné,“ uvedl František John.

Zástupci Svazu bio vinařů nechali vytvořit billboardy se vzkazem pro ministra financí Zbyňka Stanjuru
Stanjuro, na Moravu nejezdi. Kvůli dani mluví vinař z Břeclavska o vyhlazení

Celé věci se chce dále věnovat a využít všech zákonných nástrojů k zajištění bezpečnosti lidí. „Bohužel dosavadní průběh může vyvolat dojem, že si kapitálem disponující investor může dovolit vše. Postavit stavbu bez povolení a následně mu státní orgány, které mají dbát na bezpečnost občanů, umožní stavbu dodatečně povolit. Tyto nechvalné případy měl přece vyloučit nový stavební zákon,“ dodal starosta John.

Nový stavební zákon nabyde účinnosti v lednu 2024. Podstatně zpřísňuje přístup k takzvaným černým stavbám. Jednoznačně však neřeší, jaký bude přístup k těm vybudovaným před účinností nového zákona.

Investorem reklamního pylonu je společnost Beta Real Estate. Jejího německého majitele se Deníku kontaktovat nepodařilo.