Při simulovaném zásahu bylo úkolem hasičů zřídit dekontaminační stanoviště, zachránit kontaminované osoby, vynést je ven ze zasažené místnosti a předat do péče záchranářům, provést skrápění místa úniku a instalovat kanálové ucpávky.

U osob, které vyšly z objektu zasaženého nebezpečnou látkou, provést důkladnou dekontaminaci. Hasiči, zasahující v místě úniku nebezpečné látky, zasahovali v dýchací technice a v protichemických oblecích.

Zkouška akceschopnosti

Cílem cvičení bylo seznámit složky IZS s problematikou zásahu v tomto konkrétním objektu. Účelem tak bylo prověřit připravenost, akceschopnost a činnost všech zasahujících složek se zaměstnanci firmy při úniku této nebezpečné látky. Taktéž prověřit připravenost zaměstnanců při vyhlášení poplachu a evakuaci z budovy.

Finančně akci podpořil Zlínský kraj.