"Pokud lidé přesně vědí, kde mládě našli, pak ho dovezeme a vypustíme na stejné místo. Rodiče si ho najdou a dokrmí. V tomto případě si ale nálezce mláděte přesné místo nepamatoval," říká předseda Záchranné stanice Makov Libor Šejna.

Zbytečně odebraný puštík zůstane v záchranné stanici přibližně měsíc a poté bude vypuštěn zpátky do volné přírody. "U dravců je navrácení do přírody jednodušší než u savců. Nesmíme je nafixovat na sebe, krmíme mláďata tak, aby neviděla člověka. Máme pro ně speciální vypouštěcí voliéru, kde mohou trénovat létání i lov," vysvětluje Libor Šejna a apeluje, aby lidé ochráncům přírody péčí o zdravé mládě zbytečně nepřidělávali práci.

Pokud mládě sovy nebo jiného dravce na sobě nemá viditelné zranění a jen se nemotorně pohybuje se po zemi, pomoc je jednoduchá. "Nejlepší je ho zvednout někam do větví nebo na zídku, aby ho nepřejelo auto nebo mu nehrozilo jiné nebezpečí," radí Libor Šejna a dodává, že nález mláďat pod stromy je běžný. První let dravců totiž většinou skončí na zemi poblíž místa, kde hnízdí.

U mláďat ptáků pach člověka vůbec nevadí. "Ptáci nemají tolik vyvinutý čich. Navíc ani u savců neplatí, že by kvůli lidskému pachu opustili své mládě. Mají totiž silný mateřský pud. Základem ale je, dotýkat se mláďat savců co nejméně," upřesňuje Libor Šejna.

Ochránci přírody upozorňují, že zdánlivě opuštěných ptačích mláďat bude přibývat. Kromě dravců lidé stále častěji nacházejí také ptáčata kosů nebo sýkorek. U savců se pomalu rozbíhá období srnčat.