„Zanechalo to tam zřejmě kamenictví provádějící dříve i služby likvidací hrobových míst pro jejich nájemce,“ uvádí starosta Richard Vereš s odkazem na zjištění úředníků z odboru dopravy a životního prostředí. Ti stejně jako vlastník pozemku nad bývalou šachtou Trojice v Těšínské ulici, společnost Asental Land místo nálezu prohlížejí a situaci dokumentují.

Náhrobní kameny a pomníky s českými a německými nápisy jsou asi ze závěru předminulého a počátku minulého století. Veřejnosti, která na tuto situaci upozorňuje, vadí hlavně fotky dvou zesnulých dětí.„Narazit na to, když jdu sama se psem, tak se otřepu a mizím pryč!“ komentuje to jistá Týna na sociální síti. Lidé hovoří o neúctě k mrtvým, byť jsou to staré zrušené hroby.

Jak dlouho? 

Správci zeleně sice vlastníkovi pozemku tvrdí, že žádné pomníky při srpnovém sečení trávy neobjevili. Ovšem podle úředníků tam jsou „pravděpodobně desítky let“, čemuž prý odpovídá prorůstání vegetací a zarůstání do půdy. Obvod se k nim tedy nemá, protože je nepovažuje za věci nalezené, nýbrž stavební suť. Neboli odpad, ačkoliv jde o pozůstatky spojené s pietou. „Z hlediska zákona je městský obvod nemůže převzít,“ vzkazuje slezskoostravský starosta.

„Není navíc původcem tohoto odpadu a není schopen identifikovat, kdo a kdy to tam vyvážel. Likvidaci musí zajistit vlastník pozemku!“ dodává slezskoostravský starosta. Jelikož se přesně neví, odkud pomníky a náhrobky jsou, bylo by dosti složité, ne-li přímo nereálné, objevit kameníky, kteří se jich nedůstojně zbavili.