„Ze hřbitova v obvodě podle našich poznatků nejsou,“ informuje mluvčí slezskoostravské radnice Jana Pondělíčková s tím, že úředníci se každopádně podivným nálezem zabývají. Byť neleží na obecním, nýbrž soukromém – firemním – pozemku.

„Když se tam v srpnu naposledy sekala tráva, žádné náhrobky na místě nebyly,“ říká Tomáš Neščak za vlastníka lokality, společnost Asental Land. I tu zajímá, odkud se vzaly. Posílá proto své lidi, aby v „souladu s občanským zákoníkem“ situaci zdokumentovali.

Je nad slunce jasné, že k transportu náhrobních kamenů a desek, pomníků a žulových i betonových kvádrů typicky hřbitovních tvarů byla použita mechanizace. Jsou nad bývalým Dolem Trojice v lese nad ochranným valem u cesty. Přístupném jen po schůdcích.

„Oznámili jsme to úřadu Slezské Ostravy, který je provozovatelem pohřebišť,“ pokračuje mluvčí Asental Landu. Společnost po radnici chce, aby nejen pomohla identifikovat zbytky pomníků, ale sama si je převzala! „Dali jsme vědět i Židovské obci,“ uvádí Neščak.

Neznáme hroby poblíž silnice Těšínská x Hradní nám., 30. října 2019 v Ostravě.

Jména na náhrobcích jsou česká i německá, vyvedená v latince, a symboly kříže i nápis R.I.P. (Requiescat in pace = Odpočívej v pokoji) ukazuje na pohřebiště křesťanské. Data se dají rozeznat z předminulého století. Jsou tam i hroby dětí včetně fotografií.

„Obecně se dá říci, že při ukončení nájmu hrobového místa musí nájemce zajistit na své náklady jeho odstranění. Hrobové zařízení – suť a náhrobky – je nájemce povinen vyvézt z areálu hřbitova a zlikvidovat také na své náklady,“ líčí mluvčí radnice obvodu.