Lidové sady mají dobrou polohu. Nacházejí se na konečné tramvaje, kterou to sem z centra města trvá ani ne deset minut. Kromě liberecké zoo se v oblasti nacházejí sály pro pořádání kulturních akcí, rozhledna či třeba dětský koutek. Zahradu areálu Liberečané vyhledávají třeba kvůli letním promítáním. Opravdové letní kino totiž Liberci schází a filmy se proto v sezoně pouštějí právě zde.

Obnova zahrady by podle Nejedla neměla významně změnit její využití. „Ambicí je, abychom akce, které se zde dnes pořádají, mohli dělat dál a jednodušeji,“ vysvětlil ředitel Nejedlo.  Příkladem je podle něj třeba centrální část zahrady s dominantním hudebním altánkem. „V této části se dnes nachází stromy, které se posunou dál, středová plocha pak bude lépe využitelná,“ přiblížil Nejedlo. Lépe se tu tak budou pořádat různá představení či trhy.

Právě skladba stromů ale bude muset projít změnami v celé zahradě. Podle dendrologického průzkumu totiž není stav řady z nich ideální. „Jde zhruba o čtyřicet stromů, které bude potřeba vykácet. Buď jde o náletové dřeviny nebo o stromy ve špatném zdravotním stavu, které do budoucna mohou být i nebezpečné,“ doplnil architekt a autor studie Martin Šaml.

Téměř stejný počet nových stromů bude naopak vysazen. Studie také počítá se zpřístupněním celé zahrady. „Zahrada dříve trpěla zanedbanou péčí a neodbornými zásahy,“ uvedl Šaml. Například její dolní část je proto dnes zarostlá a prakticky se nevyužívá. Nově by měly být v jihozápadní části vysázeny nové druhy rostlin, čímž by se proměnila v barevnou zahradu s novou cestičkou a hřištěm pro petanque. V severozápadní části by pak měl vzniknout takzvaný pobytový trávník. „Koncept vychází z původního řešení s dolní klidnější a horní rušnější částí,“ popsal Šaml.

Obě by kromě stávajících schodů propojila i bezbariérová rampa. Z horní části by měly zmizet dnešní dřevěné stánky, ty by se případně nahrazovaly pouze stánky mobilními. Před zahradou restaurace Formanka by pak vyrostlo posezení se stoly na ping-pong či hřištěm na badminton.

Kdy se plány uskuteční, zatím není jasné. Zatím je hotová pouze zmíněná studie, která vyšla na zhruba 68 tisíc korun. „V příštím roce se budeme snažit sehnat peníze na projektovou dokumentaci. Zatím ale nemáme představu, kolik peněz bude obnova stát,“ uzavřel Nejedlo.