Jakou činnost má KVV Pardubice? Co máte na starosti?
Krajská vojenská velitelství plní ze zákona roli vojenského správního úřadu v kraji, úkoly obrany státu a úkoly vojenského zařízení. Mezi nejdůležitější úkoly pak patří příprava na krizové situace, spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému (IZS), příprava občanů k obraně státu a výcvik pěší jednotky Aktivní zálohy. Co mě profesně nejvíc naplňuje, je právě práce s vojáky Aktivní zálohy naší teritoriální jednotky. Jsou to občané, kteří dobrovolně převzali výkon branné povinnosti a účastní se vojenských cvičení. To znamená, že mají svojí práci, své zaměstnání a současně se zcela dobrovolně připravují na plnění úkolů Aktivní zálohy.

Ukrajinské jednotky během války s Ruskem
Na Ukrajině chtějí bojovat stovky Čechů. Kolik jich tam už je, není jasné

Co může osoby v aktivních zálohách čekat?
Jedná se zejména o ochranu a obranu objektů kritické infrastruktury v krizových stavech. Musím říci, že v současné době jsou pro aktivní zálohy vytvořeny nejlepší legislativní, materiální a finanční podmínky za dobu jejich existence. Současně jsem pyšný na to, že v loňském roce obdržela naše jednotka aktivní zálohy z rukou zástupců Československé obce legionářské čestný název praporečníka Karla Bezdíčka a stuhy z rukou hejtmana Pardubického kraje a primátora statutárního města Pardubice.

Jak pomáhala Armáda České republiky v boji proti pandemii covid-19 na území Pardubického kraje?
Vojáci Armády České republiky byli nasazeni v jednotlivých operacích, které v uplynulých dvou letech probíhaly. Ať se jednalo o uzávěru okresů ve spolupráci s Policií ČR, nasazení na hranicích České republiky, plnění úkolů ve spolupráci s hasiči, nebo pomoc v nemocnicích a sociálních zařízeních na území Pardubického kraje. Současně v kraji působily mobilní odběrové týmy, které byly k dispozici krajské hygieně. Byla to práce náročná a odpovědná, kde vojáci a vojákyně denně prokazovali svojí připravenost pomoci státu při plnění jiných úkolů než je obrana proti vnějšímu napadení.

Jaký je zájem o vojenský výcvik tady v kraji? Zvýšil se v posledním měsíci?
Zájem o vstup do řad Armády České republiky se v souvislosti s událostmi na Ukrajině ztrojnásobil. Jedná se především o zájem stát se vojákem z povolání, vstoupit do řad Aktivní zálohy (AZ), nebo absolvovat výcvik prostřednictvím účasti na dobrovolném vojenském cvičení. Dodal bych, že dobrovolné vojenské cvičení je příležitost pro ty občany ČR, kteří pro pracovní a jiné příležitosti nemohou vykonávat službu v AZ, přesto se ale chtějí dle svých možností osobně zapojit do činnosti ozbrojených sil ČR.

Vnímáte v současné době vyšší obezřetnost mezi lidmi či strach že se válka z Ukrajiny dostane až sem?
Mezi lidmi se obava spojená s vývojem situace na Ukrajině určitě projevuje. Ve zvýšené míře dostáváme dotazy týkající se zejména možností absolvování vojenského výcviku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na snímku ze 4. dubna 2022
Válečný prezident a jeho tým: Jak Volodymyr Zelenskyj řídí Ukrajinu z bunkru

Co by měl udělat člověk, který by se chtěl připojit do armády a je z Pardubického kraje?
Prvním krokem, který doporučuji, je seznámení se s možnostmi vstupu do Armády České republiky prostřednictvím webových stránek army.cz nebo kariera.army.cz. Na těchto stránkách jsou kompletní informace, jak má občan ČR postupovat v případě zájmu o službu v AČR. Zájemce vyplní na uvedených stránkách on-line formulář a z pohodlí domova si domluví termín schůzky na rekrutačním pracovišti AČR. Pracovníky rekrutačního pracoviště je následně kontaktován a pozván na jednání, kde jsou dořešeny administrativní záležitosti.

Jaké jsou plány KVV v nejbližších měsících?
O víkendu jsme se vrátili z komplexního polního výcviku pěší roty Aktivní zálohy (AZ) ve výcvikovém prostoru Libavá, kde vojáci absolvovali výcvik v taktické přípravě, topografii, spojovací a zdravotnické přípravě. V neposlední řadě se jednalo o střelby z dlouhé a krátké zbraně, včetně nočních střeleb. Aktuálně se připravujeme na plnění úkolů teritoriální jednotky AZ k zajištění přesunů spojeneckých armád na území České republiky. Současně plánujeme účast na akcích v souvislosti s 80. výročím heydrichiády.

Co vlastně dělá armáda, když není válečný konflikt či nějaká další hrozba?
Armáda České republiky (AČR) plní v době míru úkoly stanovené zákonem. Znamená to, že se připravuje na obranu proti vnějšímu napadení a plnění úkolů na základě mezinárodních smluvních závazků týkajících se společné obrany nebo operací na udržení na udržení míru a bezpečnosti. Současně plní AČR také vnitřní funkci při zajišťování bezpečnosti občanů, to znamená pomoc složkám IZS při likvidaci a omezení následků průmyslových a ekologických havárií, po živelných pohromách nebo při likvidaci ohnisek nebezpečné nákazy.

Byl byste pro návrat povinné vojenské služby?
Základ spatřuji v rozvoji přípravy občanů k obraně státu, který je známý pod zkratkou POKOS. V současné době je POKOS organizuje školení pedagogických pracovníků na středních a základních školách, provádí prezentace na školách formou praktických ukázek vojenské výzbroje a výstroje a různé vědomostní a branné soutěže. Díky tomu si žáci a studenti vytváří předpoklady pro další možnosti, jak se více zajímat o armádu a to například studiem na vojenské střední škole v Moravské Třebové, nebo na Univerzitě obrany v Brně.

Jak dlouho jste ředitelem KVV Pardubice?
Na pozici ředitele Krajského vojenského velitelství Pardubice jsem byl jmenován ministrem obrany ČR v roce 2017 po absolvování výběrového řízení. V uplynulém roce jsem svojí pozici obhájil. Funkci ředitele Krajského vojenského velitelství vnímám jako vysoce odpovědnou a reprezentativní, zejména ve vztahu k veřejnosti a veřejné správě a samosprávě na teritoriu Pardubického kraje. Další motivací pro výkon této funkce byl zájem o práci s vojáky v aktivní záloze. V neposlední řadě bylo motivací dostupnost zázemí a rodina, neboť bydlím nedaleko Pardubic.

Na Ukrajině zůstali ležet na ulicích i na polích mrtví vojáci. Ilustrační foto.
Šokující video: Vojáci v ukrajinských uniformách u Kyjeva stříleli zajaté Rusy

Proč jste se rozhodl stát vojákem? Jaká byla vaše cesta k hodnosti plukovníka?
Již od dětství mě zajímalo vše, co souvisí s vojenstvím, zejména zbraně a technika. Cesta k současné hodnosti plukovníka byla dlouhá a vedla přes vojenskou střední a vysokou školu, praxi u vojenských útvarů a zařízení až na pozice v rámci Generálního štábu Armády České republiky.

Jaké země jste v rámci své kariéry navštívil a která na vás zanechala největší stopu?
Určitě bych rád zmínil Francii, kde jsem měl možnost, společně se zástupci Československé obce legionářské a delegací Pardubického kraje v čele s panem hejtmanem, navštívit a uctít památku našich legionářů, kteří padli na území Francie v průběhu 1. světové války. Ať už se jednalo o hřbitov La Targette u města Neuville-Saint-Vaast nebo památník na pařížském hřbitově Pierre Lachaise. Ceremonie a piety probíhají ve Francii vždy za velkého zájmu veřejnosti a svým průběhem a organizací zohledňují historický význam události. Musím přiznat, že se jedná vždy o nezapomenutelný zážitek.