Jedna zcela nová základní škola by měla stát v páté městské části do tří let. Alespoň to jsou současné plány radnice. Jde o základní školu Na Cibulkách. Vzniknout by měla na místě, kde se nyní nachází odloučené pracoviště ZŠ Pod Radnicí. V ní se vzdělávají žáci, kteří nezvládají učivo běžných základních škol a žáci s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

„V uplynulých dnech jsem oslovila pana radního pro školství Šimrala s žádostí o jednání ohledně pozemků, na kterých by nová základní škola mohla stát. Jsou na nich nyní pouze zastaralé dřevěné objekty z padesátých let, které využívá ZŠ Pod Radnicí a které navštěvuje asi třicet dětí,“ pronesla starostka páté městské části Renáta Zajíčková.

Proti pavilonu vznikla petice

Městská část má v plánu na pozemcích postavit novou budovu, v níž by měla vyčleněné své třídy i ZŠ Pod Radnicí. „Myslím, že toto řešení by bylo ideální a přínosné pro všechny,“ podotkla starostka.

Z demografické studie Prahy 5 plyne, že do pěti let bude potřebovat o 1560 míst ve školách více. Navrhla proto také výstavbu nového pavilonu v ZŠ Podbělohorská. Ta nyní nabízí jen první stupeň, po dostavbě by tam mohla být devítiletka.

Proti tomu ovšem protestují místní obyvatelé. Sepsali petici a kritizují především fakt, že by stavba zabrala školní zahradu. O novém pavilonu by se mělo jednat na příštím jednání zastupitelstva 25. února.

Přibudou nové třídy i škola

Kvůli husté bytové výstavbě musí rozšiřovat školy i Praha 9. „Prognózy předpokládají během čtyř let nárůst dětí do 15 let více než o pětinu ve srovnání s dneškem,“ oznámila mluvčí deváté městské části Marie Kurková.

Zcela novou školu devítka postaví u Poděbradské ulice poblíž zastávky U Elektry. Budou v ní třídy pro oba stupně a nabídne místo pro zhruba sedm set dětí. „Primárně by měla sloužit dětem z Vysočan, ze spádové oblasti kolem ulic Poděbradská a Kolbenova,“ doplnila Kurková.

Radnice zatím stále čeká na vydání stavebního povolení, počítá, že stavba začne v letošním roce. Kromě toho vzniknou nové třídy i ve škole Na Balabence. Městská část nechá vystavět novou tělocvičnu, a tu stávající přestaví na pavilon se šesti třídami. Hotovo by mělo být příští rok.

Desítka plánuje přístavby

Problém s místy bude mít i Praha 10. „Máme k dispozici aktualizovanou demografickou analýzu, z níž vyplývá, že současné kapacity jsou nedostatečné. Do roku 2028 naroste počet dětí ve věku 6 - 10 let o 10 procent a ve věku 11 - 14 let dokonce o 42 procent,“ vypočítal radní Prahy 10 David Kašpar.

Chce proto vytipovat školy, u nichž by šla provést přístavba, případně pozemky, na nichž by mohly stát celé nové školy. Plán obnovy škol, který úřad vytvořil, počítá s rozšířením kapacity ZŠ Hostýnská.