Profitovat z celého projektu bude i město Pardubice. Potvrdila to náměstkyně pro životní prostředí Jiřina Klčová. „Kromě benefitů, které by z této iniciativy měla příroda a zákazníci, by projekt pomohl i městu. To by získalo již vyseparovaný odpad, tedy jednolitou homogenní složku, kterou by nadále nemuselo třídit, což by ušetřilo finance," uvedla.

V rámci projektu spojily síly řetězce Kaufland a Lidl. Jejich požadavkem směrem k radnici bylo zajistit odvoz sebraného odpadu zdarma s tím, že tento odpad připadne městu. V rámci pilotního projektu sice občané nebudou dostávat peníze, ale budou jim na konto připisovány body, které budou moci uplatnit během nákupu v prodejně.

Ilustrační snímek
Vratné PET lahve a plechovky? Zpětný odběr poprvé vyzkouší několik prodejen

Zálohový systém PET lahví a plechovek funguje už ve 12 zemích Evropské unie, přičemž například v sousedním Slovensku ho spustili začátkem loňského roku. V Pardubicích je však projekt teprve na začátku. „Nejprve se musí připravit a podepsat příslušné smlouvy. Následně se musí samotné prodejny upravit a nainstalovat do nich separační automaty. Zapojení města do ostrého provozu vidíme na na léto,“ shrnul následující kroky vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča.

Efektivnější systém 

Občané běžně třídí plasty do žlutých kontejnerů. I to je cesta, jak dosáhnout toho, že se použité PET lahve recyklují.

„V tomto případě je však proces recyklace a nového využití komplikovanější. Tyto lahve a plechovky se totiž rozdělují až u zpracovatele, navíc se jich daří recyklovat jen polovina. Proto je systém zálohování PET lahví a plechovek efektivnější. Nejenom že zpracovatelé získají už roztříděné lahve, ale – jak už bylo výše zmíněno – budou použity na výrobu nápojových obalů. Mluvíme o způsobu bottle-to-bottle, tedy recyklace z lahve do lahve, což odpovídá principům oběhové ekonomiky," popsal proces Míča.

Podle webu jaksetociodpady.cz patří Češi mezi přeborníky ve třídění odpadu. Každý z nich v průměru vytřídil 42 kilogramů papírů, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů.